Tis 17 maj / År 40 / Nr 1 2022

Framtidens flygtekniska kompetens utbildas i Luleå

Vid Nordiskt flygteknikcentrum, NFTC, utbildas framtidens flygtekniker. Skolan har en yrkeshögskoleutbildning med examensrättigheter mot helikopter, men det går även att välja till moduler och anpassa utbildningen för blivande flygplanstekniker som då examineras hos en samarbetspartner. NFTC har en viktig roll i att bygga svensk flygteknisk kompetens.

Utbildningen som erbjuds vid Nordiskt flygteknikcentrum i Luleå är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning omfattande 420 poäng. Den styrs av europeiska regelverk eftersom flyg, liksom sjöfart, styrs av europeiska och globala lagstiftningar. En stor och uppenbar fördel med det är att utbildningen är gångbar över hela världen. Arbetsmarknaden är global och många studenter kommer också att jobba inom globala storföretag.

Elever med högt anseende
Louise Severinsen Fors, som går andra året på flygteknikprogrammet, har planer på att jobba för Saab i Linköping efter sin praktikperiod där.
– På NFTC rustas man med allt man behöver för att få jobb inom flygteknikbranschen. Jag har redan fått jobberbjudanden på ett antal ställen, men mitt mål är att jobba på Saab i Linköping eftersom jag vet att deras interna utvecklingsprogram är omfattande och det finns möjlighet att få testa flera olika teknikområden utöver helikopter, säger Louise.
Flygtekniken leder i mångt och mycket utvecklingen inom övriga fordonskategorier, och då inte minst när det gäller lättviktskonstruktioner, nya bränslen och ökad motorprestanda. Saab är en av världens ledande utvecklare av flygteknik, och därför har NFTC etablerat djupa samarbeten med just Saab.
– Djupgående samverkan är a och o för vår verksamhet. Det är också ett krav för att få bedriva yrkeshögskoleutbildning över lag. Vi har många bra samarbeten, inte bara med Saab, utan med de flesta som arbetar inom flygteknik i Sverige. Detta är en framtidsbransch och vi ser bara utvecklingsmöjligheter framöver, säger Torbjörn Niemi, vd på NFTC.
Tekniken går snabbt framåt och utbildningen måste anpassas efter det. Framöver kommer det att bli mycket mer fokus på fossilfritt bränsle, med nya motorer och konstruktioner. Eldrivna flygplan är inte längre en avlägsen framtidsdröm – de testas redan på flera rutter i världen, bland annat i Norge.
– Som tekniker är man egentligen aldrig färdigutbildad eftersom utvecklingen ställer nya krav hela tiden. Det förbereder vi våra elever för i alla våra kurser. Våra elever har högt anseende och är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. De allra flesta har jobb innan de lämnat skolan, de flesta inom branschen vet att vi ligger långt framme teknik- och kunskapsmässigt, menar Inger Öhman, instruktör på NFTC sedan många år tillbaka.

Fler tjejer till branschen
Flygbranschen står generellt inför stora utmaningar när det gäller den långsiktiga kompetensförsörjningen. Utbildningen som erbjuds vid NFTC är en del av lösningen, men det krävs fler insatser på nationell nivå om Sverige ska bevara sin flygtekniska kompetens på lång sikt. En stor del av det framtida arbetet handlar om att locka fler tjejer till teknikbranschen.
– Flygteknikbranschen har inte råd att välja bort hälften av befolkningen. Vi behöver öka intresset för teknik bland unga tjejer. Vi har ungefär 25 procent tjejer på våra kurser, det är en bra statistik om man jämför med de flesta andra teknikskolor men målet är naturligtvis att uppnå jämlikhet och 50 procent. Vi jobbar på det nu, lovar Torbjörn Niemi.
Att NFTC ligger just i Luleå är inte heller någon tillfällighet. Sveriges största flygflottilj F21, tung luftfart och flera allmänflygföretag står tillsammans för en stor efterfrågan när det gäller flygteknisk kompetens i Norrbotten. Regionen och inte minst Luleå Airport är ett nav för just flygteknisk verksamhet.