Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Framtidens hållbara energilösningar utvecklas i Kristinehamn

Framtidens utmaningar inom energiområdet kräver ett framåtlutat förhållningssätt redan idag och det tar man fasta på i Kristinehamn. Det kommunalägda energibolaget fokuserar sedan länge på att förena samhällsnytta, hållbarhet och affärsmässighet i strävan efter att utveckla kommunen.

Kristinehamns Energi äger och utvecklar samhällsviktig infrastruktur som elnät och bidrar dessutom till att utveckla en hållbar energimix som delägare i klimatvänlig fjärrvärme.
– Vi har en elhandelsverksamhet som säljer förnyelsebar el, vi äger en solcellspark, vi har publika laddstolpar för elbilar och vi säljer solcellsanläggningar. Allt sammantaget så stödjer vi då även den pågående energiomställningen och möter kommande utmaningar för att skapa ett fossilfritt samhälle, säger Johan Larsson, vd på Kristinehamns Energi.

Litet lokalt energibolag med stort hjärta
Eftersom Kristinehamns Energi är en mindre organisation är alla medarbetare nyckelpersoner oavsett arbetsuppgift.
– Vi har en bra atmosfär och vi trivs jättebra tillsammans, man kan säga att vi är ett litet lokalt energibolag med ett väldigt stort hjärta och jag tror det smittar av sig till våra kunder. Det kan vara en del av varför vi har så höga siffror i våra kundundersökningar, menar Johan Larsson.
Kristinehamns Energi har det tredje lägsta elnätspriset i länet enligt undersökningen Nils Holgersson som genomförs varje år.
– Vi har redan ett av länets lägsta elpriser, fortsätter Johan. Vi vill även att våra kunder ska få en möjlighet att kunna påverka sin elanvändning och sin kostnad. Därför har vi gått över till en effektbaserad prissättning där den fasta delen är mindre och den rörliga delen är baserad på hur stor elanvändningen är vid en viss tidpunkt. Det ger våra kunder en möjlighet att sänka sina kostnader genom att jämna ut sin energianvändning.

Fler kan påverka framtidens energisystem
Ett av Kristinehamns Energis bidrag till den omtalade energiomställningen är den lokala solcellsparken som uppfördes under 2018. Här producerar 1270 solcellspaneler ren energi motsvarande över 400 MWh/år, med en installerad effekt på 419 kW. Satsningen visar även hur Kristinehamns Energi förhåller sig till den globala klimatfrågan.
– Vi har fler projekt på gång, bland annat relaterat till förberedelser för en större elektrifiering av fordonsflottan. För att vi verkligen ska klara våra utmaningar framåt så kan framtidens produkter behöva se lite annorlunda ut. Användning av el behöver bli mer flexibel för att få in mer energi från sol och vind samtidigt som det finns ett stort behov av att jämna ut energianvändningen, berättar Johan Larsson.

Vissa idéer är redo att prövas. Kristinehamns Energi startar under våren ett pilotprojekt där ett mindre batteri nyttjas för utjämning av energianvändningen i en villa i syfte att minska effekttopparna och belastningen på elnätet. Batteriets överkapacitet kan säljas för att balansera elnätet, och som ytterligare en möjlighet kan batteriet användas till nedstyrning av det närliggande elnätsområdets effekt om det uppstår kapacitetsbrist. En solcellsanläggning kan därefter kopplas in för lagring av solel och i framtiden kan elbilens eget batteri användas för en smartare energianvändning i hemmet. Allt hänger ihop och konceptet gör det möjligt för fler att vara med och påverka framtidens energisystem.