Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Framtidens hållbara flygplats

Umeå befinner sig sedan flera år i händelsernas centrum. Att kommunen präglas av en långvarig tillväxt med en stadigt ökande befolkningstrend är naturligtvis något som starkt bidrar till hela regionens attraktionskraft. Behovet av att bygga ut infrastrukturen gör sig ofta påmint. Som svar på det har Swedavia, tillsammans med kommunen och Region Västerbotten, investerat åtskilliga miljoner i att utveckla Umeå Airport till en toppmodern internationell flygplats.

Umeå Airport har kunnat visa en positiv utveckling under många år. Det gör att intresset för Umeå som utgångspunkt ökar bland flygbolagen. Det pågår diskussioner och det är troligt att fler charterdestinationer kommer att erbjudas framöver, men flygplatschef Bengt-Ove Lindgren vill inte gå händelserna i förväg. Swedavia kommer tillsammans med andra aktörer i regionen att fortsätta investera i Umeå Airport i takt med kommunens och regionens fortsatta tillväxt.

Förenar olika transportslag
Umeå har mycket på gång och det manifesteras i visionen för 2050 där man siktar mot 200 000 invånare.
– Vi från flygplatsens sida har krokat arm med kommunens vision och tagit fram ett antal utvecklingsprognoser som ska ligga till grund för flygplatsens framtida utveckling. Utifrån dessa har vi utvecklat en masterplan för hur vi går vidare för att flyget ska kunna betjäna regionen på bästa sätt.
Enligt planen ska flygplatsen komplettera regionens infrastruktur och vara en drivmotor för stadens utveckling. Flygplatsen ligger i centrala Umeå och det ställer lite andra krav på stadsplaneringen.
– Swedavia och kommunen har redan investerat ett antal miljoner i att förbättra infrastrukturen i anslutning till flygplatsen. Den nya ringleden leder trafiken utanför staden och ökar dessutom tillgängligheten mot flygplatsen, nästa steg blir att knyta an tågtrafiken så att fler transportslag förenas, upplyser Lindgren.

Prioriterat miljöarbete
Som en del av Swedavias miljömål ska driften av Umeå Airport vara helt koldioxidfri från fossila bränslen innan 2020. Det gäller all verksamhet på och i anslutning till flygplatsen bortsett från flygplanen. I andra storstadsregioner fokuserar man mycket på att införa biogas, men i Umeå saknas infrastruktur för det varpå man istället valt att satsa på HVO-bränslen, informerar Umeå Airports miljöchef Ibrahim Al-Turk.
– Vi ska testa HVO-bränslen och utvärdera försöket. Dessutom har vi en ambition om att kunna påverka flygbranschen och främja övergången till förnybart även där på sikt. Visionen är att ha ett fossilfritt inrikesflyg redan till 2030. Swedavia jobbar redan nu för att säkerställa tillgång till bioflygbränsle genom volymupphandling och arbetar parallellt med ett program som ska finansiera det, berättar Ibrahim.
Allt miljöarbete kring Umeå Airport är förankrat i Swedavias visioner. Till lokala satsningar hör investeringar i cykelgarage på flygplatsen samt skapande av förutsättningar för elbuss för transfer till och från city.