Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Framtidens infrastruktur byggs i Finspång

I Finspång byggs stadsnätet enligt samma princip som när man bygger all annan infrastruktur – det ska vara framtidssäkert, robust och hållbart. Större delen av kommunens invånare kan redan idag ansluta sig till det öppna stadsnätet, som naturligtvis har byggts med optisk fiber för att uppnå visionen om en framtidssäker infrastruktur.

Att allt fler tjänster och funktioner flyttas över till nätet är numera självklart – det är en utveckling som vi nästan tar för givet och det är behovet som styr. Internet, tv och telefoni är bara början för vad som ska komma att omfattas av framtidens nät. Redan nu finns miljontals uppkopplade saker, och självkörande uppkopplade fordon körs redan i testmiljöer.
Vi kanske inte kommer att ha flygande bilar i framtiden, men vi kommer definitivt att ha uppkopplade bilar. De nya modellerna är faktiskt redan uppkopplade till telefoni- och navigationstjänster till exempel. Andra viktiga samhällsfunktioner som vårdtjänster, utbildning och myndighetstjänster utvecklas också som interaktiva, uppkopplade tjänster. För att en sådan utveckling ska vara möjligt krävs robusta, driftssäkra nät. Precis som stadsnätet i Finspång.

Bredband i världsklass
Den som ansluter sig till det öppna stadsnätet i Finspång kan vara trygg med att det är den mest långsiktiga lösningen som finns idag. Den kräver inte att man byter teknik efter ett par år, utan kommer snarare att fungera över decennier framöver. Med andra ord är det en framtidssäker investering i grundläggande infrastruktur som det kommunala nätbolaget Finet möjliggör.
– Ska man ha stabila digitala tjänster överallt så är fiberoptisk teknik det enda alternativet. Även om 5G kommer att utvecklas framöver så är det i alla fall till en början begränsat till stadskärnan, men fiberoptisk teknik är utan tvekan grunden för Sveriges digitala infrastruktur i såväl stad som på landsbygd, säger Sven-Åke Andersson, vd för Finet, Finspångs kommuns eget nätbolag som ansvarar för stadsnätets utbyggnad, drift och förvaltning.
Regeringens mål är att Sverige ska ha ett bredband i världsklass för att säkerställa tillväxt, välfärd och hållbar utveckling. 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband 2020 och alla ska ha stabila digitala tjänster år 2023.
– Det vi har kvar att ansluta är områden som ligger långt ute på landsbygden och som ofta innebär att man gräver ganska långa sträckor. Rent ekonomiskt är det en utmaning men vi kommer att erbjuda alla möjligheten att ansluta sig till stadsnätet för att vi tror på en inkluderande utveckling och där är en levande landsbygd inräknad, fortsätter Sven-Åke Andersson.

Fördelar med öppet nät
Något som gör stadsnätet extra attraktivt, utöver den framtidssäkra uppkopplingen, är att ett öppet nät innebär att kunderna själva väljer vilka tjänsteleverantörer de vill ha. Det råder fri konkurrens mellan de olika leverantörerna och det är ett medvetet val hos Finet för att skapa ett så brett utbud som möjligt, där kunderna styr och där olika behov kan tillgodoses. Den som vill ha ett stort tjänsteutbud kan få det, och den som vill ha ett mindre kan även få det.