Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Framtidens infrastruktur redan idag

Att investera i fiberoptisk kommunikation är att bygga hållbart för framtiden. Det har blivit mer än en tillväxtambition inom Tibro Energi som sedan flera år storsatsar på att bygga ut fibernätet såväl i tätorten som på landsbygden.

Tibro är en kommun som vågar sticka ut hakan när det gäller ny teknik. Tibro, som också är känt som Sveriges möbelcentrum baserat på sin starka trä- och hantverkstradition domineras av många småföretag.
– Idag förutsätter en utveckling tillgång till den senaste tekniken inom modern kommunikation. Alla företag är i allra högsta grad högteknologiska verksamheter som efterfrågar framtidssäkrade lösningar. Det ska vi leverera och vi har redan kommit en bra bit på den resan, säger Tibro Energis informatör Göran Kornestedt.

Regeringen vill att minst 90 procent av alla hushåll i Sverige ska ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s till 2020. Delmålet för 2015 har Tibro kommun uppnått och Tibro Energi siktar nu på att uppnå regeringens mål redan till 2018.
– Det finns vissa utmaningar med att uppnå en så pass hög anslutningsgrad, inte minst relaterat till att det är svårt att få tag på entreprenörer. Men vi har goda relationer med lokala entreprenörer och tillsammans kan vi uppnå målet, fortsätter Göran Kornestedt.
Tibro Energi har även egen personal att vara tacksam över. I en färsk Nöjd kund-undersökning hamnade Tibro Energi på tredje plats bland 40 deltagande elbolag tack vare bra kundservice och hög tillgänglighet. Tibro Energi är ödmjukt tacksamma med en kundnöjdhet som är Mycket väl godkänd.

Ökar Tibros attraktivitet
Goda kommunikationer och logistik som fungerar utgör en viktig del av Tibros vision. Detta kräver bra infrastruktur och fiberutbyggnad är en framtidssatsning som ökar Tibros attraktivitet som boende- och etableringskommun.
– Genom att bygga ut fibernätet bidrar vi till ett ökat intresse för kommunen, både gällande boende och företagsetableringar. För att öka anslutningsgraden har vi en av Sveriges lägsta anslutningsavgifter, informerar Göran Kornestedt.

Brokvarn, Tibros egen vattenkraftstation
Tibro Energi är inte bara bredband utan, som namnet antyder, även ett elbolag som har levererat el i Tibro sedan mitten på 1950 talet. De har även en egen vattenkraftstation som heter Brokvarn och ligger i ån Tidan. Kraftstationen är godkänd av Energimyndigheten som en ”förnyelsebar energikälla.
– Brokvarn är Tibro Energis egna bidrag till lokal förnyelsebar energiproduktion och Brokvarn erbjuder helt grön el till ett 30-tal villor i Tibro, avslutar Göran Kornestedt.