Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Framtidens järnväg finns i Ystad

Nya digitala lösningar håller på att förändra järnvägen i grunden.
Tack vare avancerade sensorer och 3D-modeller går det att maximera tillgängligheten i spåren. Så ser framtiden ut enligt Vossloh, en av världens ledande tillverkare av spårväxlar.

Vossloh i Sverige är en del av en global koncern, men den svenska verksamheten grundades i Ystad för över 100 år sedan. De senaste åren har digitaliseringen fört med sig ny teknik, som nu håller på att förändra både Vossloh och branschen från grunden.
– Digitaliseringens möjligheter för utvecklingen av järnvägen ska inte underskattas, säger Anders Ahlquist, teknikchef på Vossloh Nordic Switch Systems AB.
Underhållet optimeras på ett helt nytt sätt och tillgänglighet för tågen maximeras. Anders Ahlquist pekar framför allt på sensorer längs med rälsen och användningen av BIM (ByggnadsInformationsModellering), digitala 3D-modeller i planering och underhåll.

Digitaliseringens möjligheter
– Med hjälp av sensorer kommer vi att kunna förutsäga när en växel behöver underhåll. Och med hjälp av BIM och VR (Virtual Reality) kan vi både titta på trasiga spårväxlar och konstruera helt nya baserat på digitala modeller, säger Anders Ahlquist.
Det ger enorma kostnadsfördelar, samtidigt som det skapar en säkrare miljö ute i spåren. Att arbeta med digitalt är inget nytt för Vossloh, som utvecklat och använt digitala arbetsmodeller (BIM) sedan 1990-talet. Men för anläggningsbranschen är det ett nytt begrepp, vilket försvårar utvecklingen. då standarder ännu saknas.
– Det vi kan göra för att underlätta utvecklingen är att informera och sprida kunskap om fördelarna med ett digitalt arbetssätt, säger Anders Ahlquist.

Lean har gett resultat
På Vossloh uppmuntras alla till att förbättra verksamheten, både i det dagliga arbetet och inom företaget i stort. För tio år sedan inleddes ett större arbete med Lean, vilket bland annat identifierade behov av tvärfunktionella grupper för att lösa specifika problem. Detta arbetet har med åren blivit mycket framgångsrikt. Till exempel har ledtiden från start till mål i huvudproduktionen minskat från 45 till tre dagar och omsättningen i Sverige har tredubblats från 300 till nästan 900 miljoner kronor.
Samtidigt arbetar Vossloh hårt med att minimera sin miljöpåverkan. Företaget arbetar aktivt med att så mycket av godset som möjligt ska gå på järnväg. Med speciella vagnar körs färdiga växlar på järnväg ända fram till installationsplatsen, men även råmaterial till fabriken och interna transporter mellan anläggningar i Ystad och Örebro går på järnväg.

Jobba på Vossloh
Att arbeta med spårteknik är komplext och det finns inte många utbildningar inom området. Rätt kompetens på rätt plats är avgörande för framtidens järnväg. Just nu är det många i branschen som letar efter tekniker och personer med IT-kompetens.
– Vi jobbar mycket med samverkan och rekryterar ofta inom närliggande kompetensområden, främst från verkstadsindustri och mekanik, säger Anders Ahlquist.