Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Framtidens sjukvård i Region Örebro län

Genom att samordna alla hälso- och sjukvårdsverksamheter under samma paraply närmar sig Örebro läns landsting visionen om framtidens sjukvård. Samordning öppnar nya möjligheter för ökad vårdkvalitet och effektivitet och därmed även möjligheter för utveckling av både högspecialiserad vård i regionen och bassjukvård nära länets invånare.

Från och med det senaste årsskiftet är det omfattande hälso- och sjukvårdsuppdraget ett enhetligt, samlat uppdrag under gemensam styrning. Jan Olsson är hälso- och sjukvårdsdirektör i Örebro län, som från och med januari 2015 blir Region Örebro län.

Rustar för förändring
Med övergripande ansvar för utveckling av framtidens sjukvård i regionen rustar Jan Olsson för en del förändringar och inte minst förbättringar som kommer att gagna både patienter och medarbetare inom vården på sikt.
– Att skapa en sammanhållen ledning är ett stort steg på väg mot en mer effektiv sjukvård som kan möta nya utmaningar för vården. En splittrad organisation kan aldrig långsiktigt möta de utmaningar som vården står inför, därför var det nödvändigt att skapa en enhetlig organisation för all hälso- och sjukvård i länet, förtydligar Jan, som har varit verksam i ledande positioner inom sjukvården i över 20 år.
– Vi har ett mycket bra startläge tack vare läkarutbildningen vid Örebro universitet. Det är en regional drivkraft som lockar kompetens som i sin tur kan bidra till att vidareutveckla sjukvården i vår region. Vi är förväntansfulla inför framtiden, fortsätter Jan.
Regionen kommer att ha ett betydligt skarpare fokus på patienten och se sjukvårdsbehovet ur ett helhetsperspektiv. Det banar väg för en bättre resurshushållning internt, samtidigt som det möjliggör en mer effektiv vård ur patientsynpunkt.

Effektivitet med ökad kvalitet
Jan Olsson menar att Region Örebro län kan komma nära visionen om den perfekta vården:
– Det handlar om att man som patient får tillgång till rätt vård i rätt tid. Vi ska arbeta med ökad tillgänglighet och hög kvalitet genom hela vårdkedjan och gör det bland annat genom att skapa multiprofessionella team.
Kompetenta, multiprofessionella team är inget nytt inom vården generellt, utan är ett koncept som fungerar och som ger mycket goda förutsättningar för en högkvalitativ och effektiv vårdapparat.
Jan berättar som ett exempel att man som patient kommer att träffa ett kompetent team redan i dörren på regionens tre akutsjukhus i Karlskoga, Lindesberg och Örebro. Redan där görs en bedömning över hur patienten ska tas om hand på bästa sätt för att slippa onödiga väntetider. Avslutningsvis säger han:
– Precis som alla andra vårdgivare i Sverige jagar vi effektivitet med bästa möjliga kvalitet. Genom att fokusera ännu mer på patienten och utgå från vårdbehovet ur ett helhetsperspektiv kan vi erbjuda hög kvalitet och korta ledtiden mellan olika vårdgivare, det är här den största förändringen måste ske framöver.