Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Framtidens Skaraborg

Skövde tillsammans med flertalet av kommunerna i Skaraborgs kommuner har en tillväxt som pekar uppåt, detta trots att Sverige och Europa fortfarande präglas av den ekonomiska krisens eftersvall.
Skaraborgs rika och unika kulturlandskap visar tydligt genom alla dess lämningar att vår region haft en historiskt stor betydelse för Sveriges utveckling. Den positionen avser vi att ha även in i framtiden och det genom att ta vara på kompetensen att producera och samtidigt ha modet att utveckla för att skapa spets.

Människan är i centrum för allt vi gör och det är mycket glädjande att fler personer och familjer än någonsin flyttar till Skaraborg. Vi erbjuder hög livskvalitet, närhet till storstaden kombinerat med möjligheten att leva i ett mat- och kultur landskap med varierande och attraktiva boendemiljöer. Skaraborg med Skövde som centralort har ambitionen att vara regionen som knyter samman och kompletterar utvecklingen i Sveriges två starkaste tillväxtregioner. Genom västra stambanan och E 20 har vi närhet och pendlingsmöjligheter till både Stockholm och Göteborg.

I Skaraborg finns grogrunden för entreprenörskap.
Kraft, mod och glädje präglar vår region och det tillsammans ger en unik ”ta sig för anda” som en viktig framgångsfaktor för ett varierat, hållbart och framgångsrikt näringsliv. Av tradition är vi starka inom tillverkningsindustrin, besöksnäringen, transportnäringen och de areella näringarna. Besöksnäringens färska siffror visar att Skaraborg ökar antalet besökare. Våra styrkor så som Läckö, Hornborgasjön, Sommarland, Karlsborgs fästning, Arena Skövde och Göta kanal med mera, lockar både nationella och internationella besökare.

Skaraborg har en lång tradition och gedigen kunskap kring livsmedelsproduktion och vi befinner oss i ett utpräglat mat- och kulturlandskap. Den positionen gifter sig fint med den typ av upplevelse som moderna turister efterfrågar. God mat i kombination med kultur- och naturupplevelser attraherar allt fler. Skaraborg bidrar i stor omfattning till Sverige via lantbruk och via förädling inom livsmedelsindustrin. Arla, Falköpings ost, köttproduktionen och skogsbruket representerar på ett strålande sätt de gröna näringarnas stabilitet i regionen.

Vi ökar vårt fokus på teknik, tolerans och talang för att stimulera kreativiteten att strömma fritt. Detta sker bl a genom ”Framtiden” vilket är ett nytt grepp för att erbjuda affärsutveckling och coachning till den som vill starta företag. Satsningen är ett samarbete som bedrivs mellan Högskolan i Skövde, IDC West Sweden och Gothia Science Park. Läs gärna mer om satsningen på www.framtiden.gsp.se.

Tillgång till högre utbildning genom högskolans närvaro är en viktig katalysator för vår regions utveckling. Vi tror att nästa ”fabrik” för framtida arbetstillfällen kan finnas inom spelindustrin, där Högskolan i Skövde tillsammans med Gothia Science Park har satt igång en mycket spännande process. I dag har Skövde plats fyra i riket när det gäller antalet företag inom spelbranschen. Sverige behöver starka regioner och dess palett av mångfald för att tavlan av Sverige skall bli komplett, inramad och hänga rakt.

Tillsammans är vi handlingskraftiga möjliggörare och med människan i centrum skapar vi en hållbar framtid!

Katarina Jonsson, ordförande Skaraborgs kommunalförbund