Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Framtidens skola har en tydligare värdegrund

Historia håller på att skrivas i den småländska landsbygdskommunen Tingsryd. Etableringen av Academy of Music and Business, AMB, har satt igång något stort, något som kan revolutionera både skolvärlden och musikbranschen. Samt göra Tingsryd världskänt på kuppen.

Upphovsmännen bakom den fristående gymnasieskolan AMB hade redan från början en tydlig vision för vilken typ av skola de ville skapa. Och det handlade inte om en vanlig gymnasieskola, inte heller om en vanlig musikutbildning. Med hjälp av sina unika erfarenheter och expansiva nätverk från skolans värld och musikbranschen har Magnus Lundin och Andreas Carlsson lyckats grunda en skola som inte liknar någon annan i Sverige. En skola som kanske till och med är världsunik.

Tingsryd ett givet val
Med Harry Potters Hogwarts för ögonen började Andreas och Magnus skissa på skolans estetiska profil, bland annat med unika skoljackor och förslag på emblem, klackringar och till och med en unik inredning för skolan, långt innan beslut fattades om var den skulle etableras. Kanske var det ändå givet att det blev Tingsryd, eftersom det var här grundarna först träffades då Magnus arbetade som musiklärare på KulturVerkstan, skolan där Andreas till stor del började utveckla sitt musikintresse.
– Andreas utvecklade tidigt ett genuint intresse för musiken. Han vågade också tänka utanför ramarna och ifrågasatte ofta musikbranschens affärsmodell i sin helhet. Redan vid elva års ålder hade han koll på hur det fungerade, och ibland inte fungerade, inom branschen, minns Magnus, som idag är rektor på AMB.

Tydlig värdegrund
Idag arbetar AMB till stor del med samma värdegrund som Andreas Carlsson fick ta del av i Tingsryd redan före tonåren. Med det estetiska och kreativa i centrum har grundarna lyckats skapa och utveckla en värdegrund där mångfald uppmuntras, kvalitet eftersträvas och där utveckling bygger på gemensamma prestationer.
– Väldigt tidigt i processen valde vi två mentorer som inspirerat oss under våra liv, ikonerna Karl-Bertil Jonsson och Tage Danielsson, fortsätter Magnus. Det händer att vi rådfrågar dessa personer i tanken inför olika beslut. Det har visat sig stämma mycket väl överens med våra ambitioner för hur skolan ska se ut och vad vi vill stå för. Att varje elev ska få utrymme för sin kreativa förmåga, samt stöd i sin talangbaserade utveckling är en självklarhet.
Att skolan dessutom börjat utveckla fler spår utöver det estetiska gymnasieprogrammet, bland annat med en internationell utbildning (AMB Education) samt korta kurser (Masterclass), ger extra tyngd. Ofta erbjuds möjligheter för såväl elever som övriga kommuninvånare att ta del av föreläsningar och andra evenemang där kända och erfarna profiler framträder.

Framtidens skola
Skolan bidrar till en kraftig föryngring bland invånarna i Tingsryd. På det estetiska gymnasieprogrammet går idag cirka 120 elever från ett 70-tal kommuner, och redan nästa läsår är antalet elever över 200. Skolan har även lyckats locka ett stort antal yngre, ”hungriga” lärare som vill vara med och bygga framtidens skola i Tingsryd. Det bidrar i sin tur till en mångfald som enligt Magnus Lundin gynnar hela näringslivet i kommunen.
– Redan från början hade vi klart för oss att vi ville skapa en relevant utbildning för blivande musiker och låtskrivare, som förutom talang även fokuserar på den affärsmässiga biten. Hur ska man kunna leva på sin musik om allt går att ladda ner gratis? Den frågan vågar vi ställa, och vi söker efter svaret på den genom att identifiera nya möjligheter för våra elever, nya sätt att bygga upp en framgångsrik musikindustri.
Att ifrågasätta den nya delningskulturen och främja för ett ökat skydd av idéer (Intellectual Property) även inom musikbranschen är något som AMB går i bräschen för. Samtidigt är skolan enligt grundarna en pionjär för hur man aktivt kan arbeta med värdegrunder på ett sätt som verkligen ger resultat. Det har redan uppmärksammats på flera håll, och mycket tyder därför på att AMB kan bli en modell för framtidens moderna, mer resultatinriktade och värdegrundsetablerade skola.