Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Framtidens stjärnor på Tycho Braheskolan

Tycho Braheskolans devis Come as you are, leave as a star är både kaxig och smart på samma gång. Den är kaxig för att den strider mot att vi i Sverige fortfarande ska leva mer eller mindre inom jantelagens ramar och den är smart för att den är så lätt att ta till sig och komma ihåg. På Tycho Braheskolan i Helsingborg vågar man sticka ut hakan när det gäller utveckling av framtidens stjärnor inom natur, teknik och vård.

Vid en första anblick kan det tyckas vara en brokig samling gymnasieutbildningar på Tycho Braheskolan. Naturvetenskapliga programmet och Teknikprogrammet, båda med flera olika inriktningar inklusive medicinprofil och det fjärde tekniska året för gymnasieingenjörer, varvas med ett yrkesförberedande program inom vård och omsorg.
Synergierna mellan programmen är egentligen uppenbara – tänk bara på hur mycket teknik som ryms inom den moderna sjukvården idag, så är kopplingen lätt att göra. Gränserna mellan teknik och medicin, mellan naturvetenskap och digitalisering blir allt mindre framträdande – och det är just i gränslandet mellan olika discipliner som nya spännande samarbeten kan utvecklas.

Samverkan prioriteras
Tycho Braheskolan är det gamla tekniska läroverket som etablerades i Helsingborg redan på 1950-talet, och idag är skolan certifierad både som Teknikcollege och som Vård- och omsorgscollege. Det kan ses som en extra fjäder i hatten när konkurrensen är tuff mellan olika skolor och alla tävlar om att locka så många sökande som möjligt till sina utbildningar.
På Tycho Braheskolan prioriteras samverkan inom och mellan olika program och inte minst mellan skolan och näringslivet. Det gagnar både elever och företag i regionen. Ett av de mest grundläggande villkoren för att få bli Teknik- respektive Vård- och omsorgscollege är att det finns en stark samverkanstradition mellan skolan och näringslivet. Där har Vård- och omsorgsprogrammet kunnat visa vägen vad gäller gediget upplägg för APL när gymnasieingenjörsutbildningen kom tillbaka för två år sedan.
När det gäller Teknikprogrammets ingång mot Teknikcollege krävs samverkan med Industriprogrammet för att få certifieringen, och därför har man på Tycho Braheskolan byggt upp ett starkt samarbete med Filbornaskolan i Helsingborg. Teknikcollege öppnar också dörrar för studiebesök ute i näringsliv och industri i regionen, och inte minst för en välkommen återkomst för en fyra veckors praktikperiod under det sista året på Teknikprogrammet.

Fokus på framtidsbranscher
Med fokus på natur, teknik och vård befinner sig Tycho Braheskolans elever i startgroparna för karriärer inom några av Sveriges främsta framtidsbranscher. Rapporten Skåne 2025, en regional utbildnings- och arbetsmarknadsprognos från förra året, indikerar att det om mindre än tio år kommer att saknas över 6000 omvårdnadsutbildade och 4500 gymnasieingenjörer bara i Skåne.
– Vi är en gedigen institution och vi utbildar inom framtidsbranscher, det känns verkligen bra. Tillsammans med aktörer som Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege kan vi bli ännu vassare, säger Anette Lilja, rektor på Tycho Braheskolan.
Tycho Braheskolan är en populär skola som på bara några år ökat med nästan 250 elever. Söktrycket är hårt på våra utbildningar. Det innebär också att förväntningarna på oss är höga. Därför är ambitionerna höga även för framtiden. På Tycho Braheskolan finns varken utrymme eller strävan för att efterleva den förlegade jantelagen. Här finns istället ett stort utrymme för starka drivkrafter, att vilja lära och utvecklas tillsammans med andra. Vintergatan består av många stjärnor.