Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Framtidens tandvårdskedja är under uppbyggnad

Stockholmsbaserade Orasolv utvecklar svensk tandvård via två starka erbjudanden. Genom dotterbolaget Orasolv Clinics byggs en tandvårdskedja som skapar trygghet för både patienter och kliniker. Det andra erbjudandet omfattar riktade utvecklingstjänster och system till privattandläkare via dotterbolaget Preventum Partner.

Orasolv står för en helhet som kommer att förändra synen på vad en heltäckande och kvalitativ tandvård omfattar. Framtidens tandvård kommer att bygga på trygga lösningar för klinikerna, som kan vidareutveckla sina verksamheter med uppbackning från en större koncern. Det är huvudkonceptet för Orasolv Clinics, som genom att samla en fragmenterad bransch med många små aktörer till en kraftfull helhet bygger grunden för framtidens effektiva tandvårdskedja.
Parallellt så arbetar Preventum Partner med affärsstöd för privata tandvårdsföretag där allt från den enskilde tandläkaren med egen klinik till större bolag finns representerade. Affärsstödet omfattar ekonomiservice som redovisning, löner och deklarationer, men även kvalitetssystem och klinikcoachning.

Stöttar privata kliniker till framgång
Orasolv Clinics har ett väl genomarbetat koncept där man förvärvar och förvaltar privata tandvårdskliniker. Det betyder att företagaren kan sälja sin verksamhet men behålla tjänsten, liksom det upparbetade kapitalet i bolaget och fortsätta att behandla sina patienter. Dessutom får man betalt för kliniken, både kontant och genom ett delägarskap i Orasolv AB.
– Detta är en ren win win-situation. Vårt incitamentet att köpa en klinik är att vi ser en stor utvecklingspotential med goda utsikter att bli ännu mer framgångsrika. Kliniksäljarna, det vill säga de tandläkare som väljer sälja sina verksamheter och själva ingå i Orasolv Clinics, kan förvänta sig att alla insatser och resurser kommer att satsas på för att uppnå framgång, säger Maria Johansson, vd Orasolv AB.
Klinikerna får möjligheter att kompetensutvecklas och får även ta del av den kvalitetsstyrning som förstärker företagets position i branschen. Nätverket blir större eftersom de får nya kollegor på andra kliniker som också ingår i Orasolv Clinics.
Affärsmodellen för med sig en mängd fördelar, inte minst för mindre kliniker som ofta får sköta all administration själva vid sidan om behandlingar och kundbemötande. Stödet från Orasolv Clinics innebär att det administrativa förenklas och blir en del av en större organisation som har samordnade resurser för det.

Förbättrar erbjudandet inom svensk tandvård
Svensk tandvård mår bra av att förnyas. Patientgrupper och vårdpanorama förändras parallellt med att kraven på kostnadseffektiva och kvalitativa behandlingar ökar. Tandvårdsmarknaden i Sverige bedöms uppgå till cirka 23 miljarder kronor om året,.
De kliniker som kan erbjuda det patienterna förväntar sig av en trygg och professionell tandvård, samtidigt som de kan effektivisera och därmed sänka sina kostnader, är de med störst förutsättningar att kunna behålla sina patienter och även få nya. Det är en tuff utmaning, men med rätt affärsmodell kan även mycket små kliniker bli konkurrenskraftiga.
Orasolv Clinics omfattar i dagsläget nio kliniker, placerade i de tre största städerna.
Med patienternas välbefinnande i fokus och ambitionen att vara Sveriges mest kundvänliga tandvårdskedja kommer Orasolv Clinics att fortsätta den inslagna vägen. Målet är att förvärva fler kliniker och i förlängningen successivt förbättra erbjudandet inom svensk tandvård.