Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Framtidens utbildning idag, ny civilingenjörsutbildning i mjukvaruteknik

Till hösten startar Linköpings universitet en ny civilingenjörsutbildning i mjukvaruteknik. Efterfrågan på den här typen av kompetens är gigantisk, inte bara i Sverige utan världen över. Den nya och unika utbildningen tar ett helhetsgrepp om mjukvaruteknik och dess roll och utveckling i både näringsliv och samhälle. Mjukvaran är själen i svensk industri och det som gör våra produkter efterfrågade.

Fredrik Heintz, som forskar inom området artificiell intelligens, leder arbetet med det nya programmet vid Institutionen för datavetenskap (IDA), Linköpings universitet.
– Det som framförallt skiljer programmet från andra utbildningar är att vi ger studenterna ett helhetsperspektiv på modern mjukvaruutveckling, från idé, via design och implementation till kund. Studenterna kommer att få delta i projekt kopplade till flera olika applikationsområden varav några i direkt samverkan med företag. Mjukvaruutveckling påverkar i princip alla idag och inom många områden måste mjukvaran vara långlivad. Hur skriver man mjukvara som ska hålla i flera decennier? Detta är en av de viktiga frågorna som vi tar upp, förklarar Fredrik Heintz.

Projekt från dag ett
Inför starten har universitetet fört en livlig dialog med näringslivet kring framtida kompetensbehov.
– Det råder en genomgående hög efterfrågan på kompetens inom mjukvaruutveckling. Näringslivet behöver duktiga mjukvaruingenjörer som förstår vikten av att alla delar i ett system samspelar och hänger ihop. För att effektivt ta fram avancerade produkter och tjänster som är både användbara och efterfrågade krävs det att man förstår hela utvecklingsprocessen, fortsätter Fredrik Heintz.
Redan från första terminen genomför studenterna projekt som integrerar teori med praktik och fördjupar förståelsen, något som motiverar till fortsatt utveckling. Studenterna får bland annat programmera humanoida robotar och kartbaserade webbtjänster liknande Google maps.
Utbildningen riktar sig särskilt till studenter som drivs av nyfikenhet. Det finns otroligt mycket man kan göra med dagens mjukvaruteknik.
– Vi inleder programmet med att visa vilka fantastiska möjligheter som finns, och efter hand visar vi hur tekniken fungerar, används och utvecklas. Eftersom mjukvaruteknik är centralt för vårt samhälle idag är det oerhört viktigt att vi utbildar morgondagens arbetskraft som kan se möjligheterna och utveckla de mjukvarubaserade system som vi behöver i framtiden.

En framtidsbransch
Ur ett globalt perspektiv så är det ännu viktigare att kunskapsglappet fylls. Världen står inför enorma utmaningar där en ständigt ökande energiförbrukning är ett av problemen. Förbrukningen är dessutom inte jämnt fördelad över dygnet, vilket bidrar till problematiken ytterligare. Med hjälp av rätt programmerad mjukvara kan situationen förbättras avsevärt.
– Idag finns det många utbildningar som lär ut grunderna i mjukvaruutveckling, det vi har skapat är en utbildning som verkligen går på djupet och fokuserar på modern mjukvaruutveckling. Det här är verkligen en framtidsbransch, att skapa och utveckla mjukvara, eftersom den behövs precis överallt, säger Fredrik Heintz avslutningsvis.