Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Framtidens världsledande teknologier föds i Mjärdevi Science Park

I Mjärdevi Science Park skapas framtidens globala teknologier för bland annat bilar, flyg, mobilt bredband, internet of things, visualisering och interaktiv TV. Med 300 företag är det nästan fullt i samtliga byggnader och flera nybyggen är på gång.

Datatons trekantiga byggnad har fått mycket uppmärksamhet, säger Lena Miranda som är VD för Mjärdevi Science Park AB. NIRA Dynamics har byggt ett helt nytt fordonslaboratorium nära Linköpings golfbana. Ericssons bygger ICT-lab för 2,5 miljarder kronor och Lidéns fastigheter flyttar ett kontorshus med unik design, helt i trä, från Åtvidaberg till Mjärdevi Science Park. Dessutom har CybAero investerat i en avancerad testanläggning för sina obemannade helikoptrar.

Mjärdevi Science Park lyfter särskilt fram tre profilområden men i den stimulerande och mångfacetterade miljön finns företag inom många andra områden.

Bland annat finns de affärssystem som utvecklas av de internationellt stora IFS, Infor och IBS, säger Lena Miranda.
De tre profilområdena är inom bildområdet Visualization, Simulation & Imaging, inom bredbandsområdet Connectivity, Internet of Things & Mobile Broadband samt inom fordons- och säkerhetsområdet Vechicle, Safety & Security Systems.

Som kommunägt bolag är Mjärdevi Science Park ABs roll att stötta företag att utvecklas. Det gör vi på många olika sätt, bland annat genom att initiera affärsdrivande nätverk och andra samarbeten och projekt.

Kompetensförsörjning, mångfald och attraktivitet är områden som engagerar
– Vi stöttar företagens rekryteringsbehov här och nu, bland annat genom seminarier som syftar till erfarenhetsutbyte samt genom aktiviteter och kampanjer. I det längre perspektivet jobbar vi för att stimulera barn och ungas intresse för IT och teknik, bland annat genom Coder Dojo East Sweden, som är en öppen programmeringsskola för barn och unga mellan 7-17. Tillsammans med dem genomför vi också en sommarskola. Ett annat initiativ är Makerspace, där vi varit med i det inledande skedet.

Uppdraget sträcker sig utanför den geografiska gränsen för Mjärdevi Science Park
Vi har ett funktionellt uppdrag, förklarar Lena Miranda. Som tredje generationens science park går vi från geografi till funktion och är därmed med och stöttar hela Linköping tillsammans med de andra företagsstödjande kommunala bolagen Nulink och Sankt Kors. Vi samarbetar med innovativa miljöer som Vreta Kluster, Wahlbecks företagspark. Gjuteriet, Vara Valley och Aerospace Cluster.

Det uttalade samarbetet med Linköpings universitet har som mål att skapa mer samarbeten mellan forskare och företag samt att fler studenter ska välja att stanna kvar i regionen efter avslutade studier.

Vi har ett gemensamt intresse med universitetet att vara attraktiva för talang. Genom vår Skuggstyrelse, som består av studenter från olika utbildningslinjer, får vi värdefull input om vad vi ska satsa på liksom ett stort nätverk in på universitetet. Vår öppna mötesarena creActive Mjärdevi består av 750 kreativa kvadratmetrar i centrala Mjärdevi Science Park som skapar möten mellan studenter och företag.