Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Framtidssäker investering i Ahlstrom-Munksjö

Sammanslagningen av Ahlstrom och Munksjö utgör en stor och viktig händelse inom nordisk pappers- och massatillverkning. Den gemensamma koncernen får en större och mer heltäckande geografisk närvaro på globala nyckelmarkander och kan skapa synergieffekter som ger ökad konkurrenskraft under många år framöver.

Den dominerande tanken bakom samgåendet av de anrika pappersbolagen Ahlstrom och Munksjö är att framtidssäkra nordisk produktion och konkurrenskraft. Det är ett viktigt steg för att behålla jobb i Sverige och Norden, samtidigt som samgåendet också innebär stora skalfördelar där man med gemensamma resurser kan leverera mer och till fler marknader. Specialpapper av olika slag är och kommer även fortsättningsvis att vara huvudfokus.

Alltid framåtsträvande
Det företag som idag går under namnet Ahlstrom-Munksjö har alltid varit en framåtsträvande organisation. För ett tiotal år sedan var verksamheten inom dåvarande Munksjö bara en fjärdedel av dagens mätt i producerad årsvolym av pappersmassa.
Under 2013 fusionerades bolaget med en division av Ahlstrom vilket resulterade i en fördubbling av verksamhetens storlek, och det senaste samgåendet mellan resterande divisioner av Ahlstrom och Munksjö ger återigen en fördubbling.
– Trots att verksamheten är avsevärt större idag så hör Ahlstrom-Munksjö fortfarande till de mindre aktörerna på världsmarknaden. Det som gör att vi kan konkurrera globalt är att vi har etablerat en unik ställning inom just specialpappersprodukter, förklarar Ulrika Kraft Stenlund, vd och platschef på Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk i Askersund.
Verksamheten i Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk kommer även fortsättningsvis att vara inriktad på tillverkning av blekt och oblekt långfibrig sulfatmassa. Redan idag är bolaget marknadsledande inom vissa nischer av specialmassa.

Generationer av engagemang
Det är generationer av engagemang som byggt upp Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk i Askersund. Redan för över 100 år sedan fanns det en blomstrande verksamhet på platsen, och den köptes 1917 av Munksjö. Tio år senare startade sulfatmassatillverkningen – så nog finns det mycket att fira i år och i samband med fusionen.
– Vi har en stark tradition att förvalta och förädla. Den största utmaningen för framtiden kan bli kompetensfrågan – och den delar vi nog med de flesta andra i vår bransch. För att vi även fortsättningsvis ska vara en attraktiv arbetsgivare har vi valt att satsa mycket på att skapa ett hållbart ledarskap och en bra arbetsmiljö, berättar Ulrika Kraft Stenlund.
Andra viktiga satsningar kretsar kring miljöfrämjande val där all vedråvara är spårbar och kommer från icke-kontroversiella källor i Sverige, en stor del är FSC eller PEFC certifierade. Allra helst från närområdet.
– Det är viktigt för alla som arbetar här att känna att vi kan bidra till något hållbart för framtiden. Vi har en fantastisk råvara för det. Det händer väldigt mycket inom bioekonomi nu och forskning pågår för att i allt större utsträckning ersätta fossilt med förnybart. Här vill vi gärna vara med och påverka för framtiden.

Viktigt steg i utvecklingen
Ulrika Kraft Stenlund berättar slutligen att dagens kapacitet uppgår till cirka 200.000 ton sulfatmassa per år i Aspa Bruk. Massan lämpar sig mycket bra för tillverkning av specialpapper för elektrotekniska papper, isolerings- och kabelpapper, filter samt genomskinligt papper, bland annat.
– Nästan all vår produktion går på export idag. Många av våra kunder har varit med väldigt länge och följt vår utveckling. Vi ska naturligtvis fortsätta värna om dem, samtidigt som vi vill bredda vår kundkrets och applikationsområdet för vår massa. Det blir ett viktigt steg i vår framtida utveckling.