Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Framtidssäkert bredband

Allmännyttiga Säffle Kommunikation arbetar för att framtidssäkra Säffles bredband. Kommunen är redan en av Sveriges främsta när det gäller täckning på landsbygden med ungefär 70 procent.

Säffle var tidigt ute med fiberbyggnation i glesbygd. Det har man igen idag när landets kommuner mer eller mindre tävlar om att få en så bred täckning som möjligt i både tätorterna och på landsbygden.
Regeringens mål för 2020 är att 90 procent av Sveriges hushåll och företag ska ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s. Säffle Kommunikation bygger för framtiden och satsar på 1 Gbit/s.

Rimliga mål
Av Säffles cirka 4700 anslutningar är mer än hälften i glesbygd, i skrivande stund handlar det om cirka 2500 anslutningar. Det betyder att kommunen har en mycket hög anslutningsgrad med täckning på över 70 procent redan idag.
Att nå målet på 90 procent för 2020 ser Gustaf Andersson, vd för ett antal kommunala bolag varav Säffle Kommunikation är ett, som fullt möjligt:
– Vi är väl utbyggda och har kanske 2000 anslutningar kvar, varav många i tätorten. Vi är inte långt ifrån målet som det är idag och vi har fortfarande fyra år kvar, så jag ser det som en rimlig målsättning för Säffle.
Gustaf Andersson är specifikt stolt över den höga anslutningsgraden på landsbygden. Den bidrar till att Säffle blir mer attraktivt för såväl företagande som boende, en utveckling som i sin tur bidrar till ytterligare dragkraft för utbyggnad av fibernätet.

Fördelar med öppet nät
Säffle Kommunikation bygger öppen fiber eftersom det ger större valmöjligheter för användarna. För bredband finns ett tiotal olika tjänsteleverantörer att välja mellan samt ytterligare en handfull för TV.
– Med fler valmöjligheter ser vi att fler väljer att ansluta sig. Det är en framtidssatsning för Säffle som vi gärna bidrar till. Att välja fiber är dessutom en bra investering för fastighetsägare eftersom det höjer värdet på fastigheten, informerar Gustaf Andersson.

Framtidssäkrad kommunikation
Digitaliseringen ställer allt högre krav på kommunikationsmöjligheterna och det gamla kopparnätet kommer successivt att fasas ut. Fiber är därför en framtidsinvestering som alla kommuner måste prioritera.
– Att vi i Säffle redan idag kan erbjuda 1 Gbit/s är ett bra exempel på en framtidssäkrad kommunikation. Vi ligger i framkant och har redan nu planer på hur vi ska gå vidare, avslöjar Gustaf Andersson, som varit involverad i utveckling av fiberkommunikation i över 20 år, först på Telia och nu inom den kommunala sfären.
Säffle Kommunikation undersöker bland annat möjligheten att dra nytta av tekniken för att höja kvalitet och tillgänglighet inom välfärdstjänster som Hemtjänsten. Det kommer att vara ett viktigt steg för framtiden, tror Gustaf Andersson.