Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

Framtidssäkra utbildningar på Campus Värnamo

Värnamos näringsliv har traditionellt präglats av möbelindustrin och det arvet lever kvar. Tillverkningsindustrin står för över 35 procent av alla arbetstillfällen, och under senare år har tjänstesektorn börjat närma sig samma position. Campus Värnamos uppdrag är att säkerställa rätt utbildningsnivå inom områden som det lokala och regionala näringslivet efterfrågar.

Framtidens näringsliv kommer att vara än mer differentierat och insatser för att trygga en långsiktig kompetensförsörjning är därför bland de viktigaste investeringarna som görs för Värnamos framtid.
– Campus Värnamos främsta funktion är att skapa förutsättningar för högre studier för fler människor. Utbildningarna är på högskole- eller yrkeshögskolenivå och ska leda till arbete. Vår roll blir då även att långsiktigt bygga upp ett bra rekryteringsunderlag för företag i vår region, säger Enikö Olsson, verksamhetschef.
Mottot Get to Work förmedlar visionen för hela campus. Inom yrkeshögskoleutbildningarna har man uppnått ett av Sveriges bästa resultat med hela 98 procent av deltagarna i arbete efter avslutade studier. Med en sådan framförhållning kan Campus Värnamo bli en modell för andra lärcenter i Sverige.

Framtidssäkra utbildningar
Industrin är fortfarande dominerande på arbetsmarknaden, även om fler områden börjar växa fram. Produktionsutveckling, förbättringsåtgärder inom industrin och automatiserad styrning av industriella processer är exempel på saker som dagens industriarbetare arbetar med.
– På Campus Värnamo strävar vi efter att bygga upp framtidssäkrade utbildningar för långsiktiga kompetensbehov, och då är automation och robotisering självklara inslag. Vidare satsas det mycket på utbildningar för verktygsmakare och verktygstekniker, konstruktörer inom 3D-teknik samt webbutvecklare, berättar Niclas Stensson, som ansvarar för näringslivssamverkan.
Det finns också skarpa samarbeten som visar hur näringslivet kan dra nytta av att närma sig Campus Värnamo för att säkerställa kompetens. Ett exempel är TED, ett projekt som står för Teknik, Ekonomi och Design och som har funnits i Värnamo sedan 2012.
– Vi har vidareutvecklat TED och startat ett så kallat TED Internship. Konceptet går ut på att studenterna tillbringar en vecka på ett företag i taget. De har hittills varit på 3M/Peltor, Nordiska Plast, Swede-wheel och Hang-On. I uppgift har de fått att skapa en helt ny produkt eller att lösa ett tekniskt problem för företagen och vi har sett mycket goda resultat från samarbetet, bland annat en innovation som gav ett patent och produkten finns nu på marknaden, berättar Lars-Uno Åkesson, kompetensakademiansvarig på Campus Värnamo.

Över 35 procent söker teknik
Värnamo skiljer sig starkt från övriga Sverige då över 35 procent av de blivande gymnasieeleverna söker till naturvetenskapliga programmet eller teknikprogrammet.
– Ingenjörsvetenskapsakademin har som mål att 30 procent av eleverna ska välja naturvetenskapliga eller teknikprogrammet år 2020. Redan 2015 hade Värnamo nått 27 procent, och för läsåret 2017/2018 har vi nu passerat hela 35 procent, informerar Oscar Axelsson, teknikcenteransvarig.
Resultaten är så imponerande att man från Campus Värnamo har fått berätta om dem i riksdagen. Ett så pass högt söktryck till dessa program är nämligen i nivå med regioner som av tradition har betydligt högre utbildningsnivå än Värnamo och Gnosjöregionen.
– Före Teknikcenter gjordes flera bra saker i skolorna för att öka teknikintresset men dessa var mest genomförda av eldsjälar. Nu hoppas och tror vi att den strategiska satsningen på ett Teknikcenter hjälpt till att höja söktrycket än mer, tillägger Lars-Uno Åkesson som avslutning.