Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Framtidstro med bästa läge

Skellefteå har en tydlig strategi för 2030 då man ska ha uppnått målet om 80.000 invånare. Tillväxten handlar dock om mycket mer än att enbart fler människor ska bosätta sig i kommunen.

Det långsiktiga målet är att Skellefteå ska vara en kommun som sprudlar av livskraft och företagssamhet. För att det ska vara möjligt behöver man se över flera utmaningar. Kommunen måste bland annat förstärkas med fler invånare i blandade åldersgrupper, locka mer kompetent arbetskraft, utveckla fler arbetstillfällen genom att få fler företag att vilja etablera sig i Skellefteå samt stötta för tillväxt i befintliga företag – samt inte minst underlätta och bana väg för utveckling av fler attraktiva bostäder och företagslokaler.
Skellefteå kommun kan inte se över alla områden på egen hand. Utvecklingen av det nya Skellefteå ska ske i samverkan med näringsliv, andra kommuner, akademi och invånare. Alla måste dra sitt strå till stacken för att realisera visionen. Att det kommunalägda bostadsbolaget Skebo bygger ett nytt bostadsområde tillsammans med Riksbyggen är ett bra exempel på hur man kan arbeta över gränserna. Samtidigt planerar kommunens näringslivs- och industrifastighetsbolag, Fastighets AB Polaris, för en stor investering som ska lyfta det nya Skellefteå.

Markerar framtidstro
I utvecklingsområdet Strömsör, strax öster om E4:an och i anslutning till Riksbyggens och Skebos framtida bostadsområde, bygger Polaris ett nytt kontorshus och parkeringshus som till mångt och mycket ska markera Skellefteås framtidstro.
Området, som tidigare enbart omfattat en stor parkeringsplats, kommer förutom flera hundra nya bostäder även att omfatta 250 nya arbetsplatser i kontorshuset samt 500 nya parkeringsplatser i ett modernt parkeringshus som byggs på ett smart och yteffektivt sätt. Läget är enligt Polaris fastighetschef Fredrik Löfstedt ett av Skellefteås bästa, centralt och i anslutning till en av stadsinfarterna.
– Läget är utmärkt, men har tidigare inte kommit till sin rätt, bekräftar han. Det ska vi ändra på nu. Det känns fantastiskt roligt att skapa ett helt nytt kvarter vid stadens entré. Det finns ett antal kontorshus i området, men det vi bygger kommer att ligga närmast vägen och ha en väldigt bra tillgänglighet.
Samtidigt är Strömsör en naturskön och promenadvänlig stadsmiljö alldeles intill Skellefteälven. Det är med andra ord ett förstklassigt område även för den planerade bostadsutvecklingen.

Nya platser för samverkan
Polaris arbetar i skrivande stund med att utveckla en detaljplan för det framtida kontorshuset, som med stor sannolikhet kommer att omfatta tre till fyra våningar och vara högst mot älven för att ta vara på utsikten. Planen är att komma igång med bygget av parkeringshuset först, där projekteringen redan är påbörjad. Därefter räknar man med att påbörja byggnationen av kontorsfastigheten till hösten 2017.
Kontorshuset omfattar ungefär 6000 kvadratmeter uthyrbar yta, varav hälften öronmärks för det privata näringslivet. Andra hälften utvecklas för kommunal verksamhet. Det kan mycket väl vara ett sätt att understryka vikten av att arbeta med integrering av offentlig och privat verksamhet, där nya samarbeten kan utvecklas i framtiden. Att Polaris vill vara med och utveckla nya mötesplatser för Skellefteå är tydligt.