Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Framtidsyrken finns inom motorbranschen

För ungdomar som vill vara säkra på att få ett praktiskt inriktat och välbetalt jobb efter skolan är en utbildning inom motorbranschen värd att satsa på. Fordons- och transportprogrammet på Proffsgymnasiet i Örebro är med fyra inriktningar ett av de bredaste utbildningsprogrammen inom området.

Fordonslackerare, bilskadereparatör, lastbilsmekaniker eller maskinmekaniker. Med en gemensam grund i det nationella Fordons- och transportprogrammet utvecklar Proffsgymnasiet varje inriktning i nära samverkan med motorbranschen. Många roller inom fordon- och transport är bristyrken, och det gäller för de fyra inriktningar som finns på Proffsgymnasiet.
– Finns det intresse hos eleven att på något sätt arbeta med fordon, inklusive inom det estetiska mot lackering och plåtslageri, så finns det verkligen alla möjligheter att börja bygga upp en karriär med vårt gymnasieprogram som grund, säger Mathias Pettersson, rektor på Proffsgymnasiet.

Utbildar inom framtidsyrken
Vid Proffsgymnasiet finns i dagsläget bara ett program, men det innebär inte att man inte är intresserad av att utveckla fler inriktningar inom andra program. Proffsgymnasiet har tillgång till större resurser för att verkligen kunna skräddarsy varje utbildning efter marknadens efterfrågan. Det gäller för både skolans gymnasieprogram och för vuxenutbildningen som Education Group erbjuder i samverkan med Örebro kommun och som bedriver sina yrkesvuxutbildningar i samma lokaler som Proffsgymnasiet.
– Precis som gymnasieprogrammet är vuxenutbildningen riktad mot en bransch där efterfrågan på arbetskraft är enormt hög. Vi utbildar med andra ord inom framtidsyrken och vår främsta uppgift är att skapa motivation och engagemang hos eleverna, oavsett om de är gymnasieelever eller vuxenstuderande, och informera om de fantastiska möjligheter som finns inom motorbranschen i stort, förklarar Mathias Pettersson.
Den största moroten som finns med att söka till både Proffsgymnasiet och till vuxenutbildningen hos Education Group är att man har alla möjligheter att få jobb efter avslutad utbildning, som Mathias också understryker.

Borde kunna locka fler
Det är inte omöjligt att Proffsgymnasiet i framtiden kommer att kunna erbjuda fler gymnasiala program och inriktningar förutom Fordons- och transportprogrammet. Det behövs både för att intressera fler elever och för att matcha yrkesutbildning mot marknadens och de olika branschernas efterfrågan. Yrkesprogram har nationellt sett ett lägre söktryck jämfört med studieförberedande program, trots att de leder till jobb.
– Gymnasiala yrkesprogram kan genom tillval också bli studieföreberedande med grundläggande högskolebehörighet och då får eleven en kombination av en riktigt bra yrkesutbildning och en studieförberedande grund. Vår utmaning är att nå ut med information som kan bidra till att involvera och få ut branschens budskap om de stora möjligheter som finns, menar Mathias Pettersson.
Proffsgymnasiets nationella program, liksom Education Groups vuxenutbildning med fordons- och transportinriktning, står sig mycket bra i olika mätningar med goda studieresultat och spännande samarbeten med branschen. Det borde i sig locka fler att söka sig till dessa utbildningar.