Ons 25 maj / År 40 / Nr 1 2022

Från Amsterdam och Silicon Valley till Jämtland

Jämtland skapar internationella rubriker, senast i april skrevs en stor artikel i amerikansk media om Östersund som en attraktiv plats för etablering av serverhallar. Regionen har under de senaste åren också lockat till sig flera holländska familjer som vill byta ut trängsel och stress mot ett liv närmare naturen. Bakom utvecklingen står samverkansprojektet Midscand som proaktivt marknadsför Jämtlands län gentemot internationella företag och framtida invånare.

– Sedan 2011 har 45 personer flyttat hit från Holland och startat upp flera småföretag som ett direkt resultat av vårt arbete, informerar Anja Palm, investeringsfrämjare på Midscand.
Det är en spännande utveckling, men tillväxt genereras inte per automatik.
– Andra regioner, speciellt i södra Sverige, behöver inte lägga lika mycket tid på att marknadsföra sig så som vi gör eftersom de är mer välkända i Europa. Vi måste först berätta att vi existerar och informera om vilka möjligheter som finns i länet. När det väl är gjort ser vi att det finns ett stort intresse för vår region eftersom vårt erbjudande stämmer bra överens med vad flera holländare söker; stora ytor, nära naturen och en avslappnad livsstil, fortsätter Anja Palm.

Världens största It-företag spanar in Östersund
Att locka till sig större företag är en stor utmaning och kräver uthållighet. Redan 2009 påbörjades arbetet där Östersund bidrog till att fånga Facebooks uppmärksamhet då de var på jakt efter en site för sitt nya datacenter. Idag har Östersund ett tydligt och starkt erbjudande, något som både företag och media i Silicon Valley är väl medvetna om.
Jämfört med många andra regioner så erbjuder Jämtland lägre driftkostnader och med närheten till universitetet och en bra teknisk infrastruktur är det ett attraktivt erbjudande för It-företag liksom andra geografiskt oberoende verksamheter.
– Det finns flera exempel på callcenterföretag som etablerat framgångsrika verksamheter i vår region, menar Anja Palm.
I arbetet att locka internationella företag till regionen arbetar Midscand som regional partner till Business Sweden, den nya organisation som bildades då Invest Sweden och Exportrådet slogs ihop i januari 2013.

Vinter och vind attraherar de största investeringarna
När närmare 1500 vindkraftverk planeras motsvarar det investeringar om cirka 10 miljarder kronor under den kommande tioårsperioden. Förutom möjligheter för investerare så kommer vindkraftens utveckling att bana väg för underleverantörer och medföra utökade arbetsmöjligheter under många år framöver.
Besöksnäringen är Sveriges snabbast växande näring och är en betydelsefull del av näringslivet i Jämtland. De senaste åren har stora investeringar gjorts för att bygga ut skidsystemen i Vemdalen och inför nästa säsong har Skistar utlovat tre nya sittliftar i Åre. Flera destinationer satsar nu också mer på året-runt upplevelser för att förlänga säsongerna.
– Det är få platser som kan erbjuda samma avkoppling från vardagen som en fjälltopp och intresset för en egen fjällstuga och nya moderna hotellrum fortsätter att öka. Bara i Härjedalens kommun finns planer på att bygga ytterligare 60 000 kommersiella bäddar.
– Att Jämtland uppfattas som en attraktiv region att bo och starta företag i är grundläggande för oss. Det är viktigt att det finns en organisation som har det uttalade ansvaret att marknadsföra regionen gentemot företag, investerare och framtida invånare, det är ett arbete som inte får prioriteras ner då konkurrensen om internationella etableringar blir allt hårdare, rundar Anja Palm av med.