Fre 3 dec / År 39 / Nr 4 2021

Från Blekinge till världen

Ronneby Airport har fortsatt att öka i antalet resenärer under 2016. Den starka resetrenden förväntas bestå över en överskådlig framtid. Ägarkoncernen Swedavia fortsätter också att investera i Ronneby Airport som en viktig drivmotor för regionens utveckling.

Att det skulle bli ett starkt år anade flygstationschefen Mona Glans redan i början av året. Att det dessutom blev ett av det bästa i flygplatsens historia gläder hon sig åt tillsammans med det sammansvetsade teamet på Ronneby Airport.
– Under perioden 1-15 juli i år kunde vi notera 6706 resenärer, jämfört med 4516 under samma period under 2015. Det är en ökning på hela 35 procent. Under första halvåret uppmättes en ökning på nära tio procent och resandet har fortsatt att öka även under hösten, säger Mona Glans.
Ronneby Airport har en stor betydelse för utvecklingen i Blekingeregionen. I flygplatsens masterplan för de kommande 30 åren finns flera stora investeringar, eftersom allt tyder på att intresset för att resa från den mindre staden och den regionala flygplatsen kommer att fortsätta öka.

Allt fler väljer enkelhet
Att fler väljer att resa från en lokal flygplats som Ronneby har flera bakomliggande motiv. För det första verkar det som att fler har upptäckt fördelarna med att resa från en mindre flygplats, både i fråga om närhet och servicegrad. Mycket tid kan sparas genom att snabbt och enkelt checka in på en regional flygplats och därefter byta på en större. Från Ronneby nås ett stort antal destinationer över hela världen via Bromma och Arlanda.
För det andra tycks resandet ha fått ett uppsving i allmänhet, både inrikes och utrikes. Att man från hjärtat av Blekinge kan åka på en lång weekendresa till någon av Europas mest omtyckta städer är mycket uppskattat. Kortcharter är ett koncept som ökar och den trenden har också fått en stor betydelse för utvecklingen av Ronneby Airport.
– Vi satsar på att vidareutveckla kortcharter från Ronneby eftersom vi vet att det kommer att finnas en stabil efterfrågan för det. Samtidigt samarbetar vi med Visit Blekinge för att öka in-charter till regionen. Att fler väljer att resa till Blekinge är viktigt för hela regionen och vi spelar en nyckelroll i den utvecklingen också, konstaterar Mona Glans.

Gynnar regionala näringslivet
Flygplatsens utveckling är givetvis bra för Blekinge som tillväxtregion. Utvecklingen innebär bland annat att regionen knyts ihop med övriga Sverige på ett effektivt sätt, vilket i sin tur gynnar det regionala näringslivet med större kontaktytor och fler potentiella kunder.
Blekinge har också placerats på världskartan som ett nav för industriell utveckling med storföretag som Volvo och Saab i spetsen. När intresset för regionen ökar så ökar även resebehovet både till och från Blekinge. Ett ökat resande är bra för den ekonomiska tillväxten – men ställer samtidigt krav på ett mer intensivt miljöarbete.
– Swedavia har mycket höga ambitioner på miljösidan och redan till 2020 ska samtliga flygplatser i koncernen ha nått en nollvision gällande koldioxidutsläpp i vår egen verksamhet, det vill säga all markverksamhet på och i anslutning till flygplatserna. Det är ett engagemang som visar var vi står i miljöfrågan, anser Mona Glans.