Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Från Facebook till Sjisjka

Flexibla uthyrningstjänster, bred maskinpark, toppmodern utrustning – Ramirent erbjuder allt detta och lite till. Sedan 2011 är Ramirent involverade i byggnationen av Facebooks största serverhall utanför USA som uppförts i Luleå. Konsortiet som står för byggnationen, däribland NCC, har hyrt maskiner av Ramirent i princip sedan första spadtaget. Stora projekt är vardagsmat för Ramirent som nu utökar personalstyrkan för att hantera ytterligare tillväxt.

Det tog inte lång tid för Ramirent att bli en framstående aktör på den svenska marknaden. Efter att det första kundcentret etablerats 2004 spreds uthyrningskonceptet över hela Sverige och idag finns Ramirent representerade med fullutrustade uthyrningsenheter och servicecenter från Kiruna till Trelleborg.

Från serverhall till vindpark
I Luleå har man expanderat under de senaste åren med fler maskiner och fler kundcentermedarbetare. Nu har en utesäljare också tillsatts som marknadsför Ramirent på bred front.
– Vi erbjuder flexibla uthyrningstjänster som passar varje enskild kund. Oavsett om kunden har för avsikt att hyra en maskin över dagen eller etablera en hel arbetsplats så kan vi tillgodose behovet. Under byggnationen av den storskaliga serverhallen för Facebook så har vi haft en medarbetare som enbart fokuserat på detta. Det är ett av våra största projekt sedan vi etablerades här i Luleå, berättar Robert Riström, kundcenterchef i Luleå.
Ramirent kan räkna med fler stora projekt framöver med utökade samarbeten med kundcenter på andra orter.
– Vi har även varit delaktiga i byggnationen av vindparken i Sjisjka, mellan Gällivare och Kiruna. Vi levererade maskiner för byggnation av de 30 turbiner som parken omfattar och räknar med fler stora vindkraftsprojekt framöver när marknaden vågar satsa igen, fortsätter Robert Riström.

Fler kundsegment
Sortimentet består av välservade bygg- och anläggningsmaskiner, kranar, hissar, liftar och entreprenadmaskiner. Ramirent levererar även totalkoncept som omfattar dimensionering, installation och leverans av all el för olika projekt. Maskinparken har mer än tredubblats på bara några år i Luleå tack vare kraftig expansion och en ökad efterfrågan på företagets tjänster.
– Att hyra utrustning anses av många, inte minst inom byggbranschen, vara en bra lösning när marknaden fortfarande är orolig. Framförallt så handlar det om att inte binda upp för mycket kapital när framtiden är svår att förutse. För att trygga vår egen framtida tillväxt har vi valt att satsa på fler segment och vi utvecklar nu tjänster för andra industrier såsom stål och skog, samtidigt som vi naturligtvis även fortsättningsvis vill vara byggbranschens förstahandsval, säger Robert Riström.

En partner att räkna med
Maskiner kan aldrig bli bättre än de som använder dem. Därför erbjuder Ramirent ett antal stödtjänster inom varje produktområde, såsom projektstöd, utbildning och underhåll.
Ramirentandan genomsyrar allt man gör, vilket betyder att man internt alltid fokuserar på att hjälpa varandra och arbetar för att kunden ska få en så optimal lösning som möjligt.

– Utmärkande för oss här i Luleå är att vi har en hög servicegrad med välservade maskiner. Vi är snabbt ute och servar på plats om det behövs, vi arbetar för att kunderna aldrig ska behöva uppleva kostsamma stillestånd i sina verksamheter. Detta i kombination med vår fullutrustade maskinpark gör oss till en partner att räkna med i alla lägen, säger Robert Riström avslutningsvis.