Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Från fordonsinredningar till nya bostäder

Lokaler, fordonsinredningar, grund- och markentreprenader, plåt- och svetsarbeten – samt nybyggnation av bostäder i ett av Västerås tillväxtområden. SN Popenda är en mångfacetterad koncern men målsättningen är dock densamma för samtliga dotterbolag. Det handlar om att skapa en långsiktig lönsamhet med goda möjligheter att återinvestera för ytterligare tillväxt.

Lokalpatrioten Chatarina Claeson, vd och ägare SN Popenda, har lokal utveckling högt på agendan. Företaget har rötter som sträcker sig till slutet av 1980-talet och var först inriktat på gräv- och markarbeten. Den verksamheten finns fortfarande kvar och har under årens lopp fått sällskap av fastighetsutveckling och förvaltning, lokaluthyrning, fordonsinredningar samt plåt- och svetsarbeten.
– Vi har alltid tagit vara på möjligheter och det bär frukt idag. Vi har varit noga med att satsa på ny teknik och att vara i framkant med nya och mer effektiva processer. Samtidigt är det viktigt att vi kan bibehålla en hög kompetensnivå – annars är tekniska investeringar knappast lönsamma, säger Chatarina, som själv har en omfattande teknisk expertis efter många års verksamhet inom branschen samt ett förflutet inom Bombardier.
Chatarina började som produktionschef på SN Fordonsinredningar 2005. Fem år senare tog hon över både vd-posten och ägarskapet för hela SN Popenda vilket även inkluderar samtliga dotterbolag: SN Fordonsinredningar, SN Montering och Åsstugan Förvaltning.

Räknar med tillväxt
Chatarina syns ofta på verkstadsgolvet och är inte rädd för att själv ta en truck och börja lasta av material vid behov.
– Jag vill bibehålla ett jordnära sätt att driva företaget på även om vi växer. Vi kommer att fortsätta växa och skapa fler arbetstillfällen i Västerås.
På SN Fordonsinredningar i Irsta är det full beläggning i de nybyggda lokalerna på Ödhumlagatan. Här finns kompetens och kapacitet för att bygga om alla typer av fordon och det är egentligen bara fantasin som sätter gränser – samt givetvis gällande regelverk för trafiksäkerhet.
– Branschen är hårt konkurrensutsatt med många aktörer men vi har lyckats bygga upp ett gott rykte och en bred kompetens som gör att vi får mycket jobb. Under det senaste året så har vi även satsat mycket mer på marknadsföring och uppsökande försäljning med en ny försäljningschef bland annat, berättar Chatarina vidare. Hon tillägger att utvecklingen gått i rasande fart under ett par år och att man räknar med fortsatt tillväxt.

Mer inom entreprenadbranschen
Gräv- och markarbeten lade grunden för dagens verksamhet. Att anlägga grunder för fastigheter är fortfarande en kärnverksamhet som idag koncentrerats till dotterbolaget SN Montering. Moderbolaget har förvärvat mer mark i Irsta och kommer att satsa på nyproduktion av bostäder i ett nytt villaområde. Det är enligt Chatarina ett attraktivt område med bibehållen lantkänsla men samtidigt tillräckligt nära centrum.
– Att satsa mer på entreprenadbranschen och nyproduktion är en del av vår framtidsstrategi, fortsätter hon. Samtidigt vill vi bidra till att bygga bort en del av bostadsbristen i Västerås. Vi förfogar över en stor fordonspark med alla möjliga typer av entreprenadfordon och det kan vi nyttja mer effektivt för att skapa framtida utveckling.