Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Från Hallsberg till världen

Högsta möjliga säkerhet och arbetsglädje går före allt annat på Volvo Construction Equipment (Volvo CE) i Hallsberg. I fabriken tillverkas de hytter och tankar som används i Volvos entreprenadfordon. Eftersom fabriken har ett globalt uppdrag rör det sig om hytter och tankar till mer än tiotusen enheter som levereras från Hallsberg varje år.

Volvo CE i Hallsberg är en global tillverkningsanläggning för hytter och tankar till moderna entreprenadfordon, det vill säga Volvos hjullastare, grävmaskiner, dumprar och vältar. Överallt i fabriken kan man se produkterna i sina olika stadier, alltid på väg mot nästa process som ska göra dem lite mer förfinade och lite närmare färdigställande.

Alltid säkerhet först
Produktionen i Hallsberg är bland världens mest moderna i sitt slag och anpassas efter systerfabrikernas efterfrågan. Det måste fungera 24-7 med leveranser till Volvos andra anläggningar och därför har ett högeffektivt produktionssystem med många automatiserade moment utvecklats i Hallsberg.
– Efter ett framgångsrikt effektiviseringsprojekt kan vi hålla en nivå som vi är mycket stolta över. Men det absolut viktigaste för oss är att ingen kommer hit och riskerar att bli skadad. Därför driver vi även ett omfattande säkerhetsarbete med rutiner som alla som jobbar här och som besöker oss ska känna till, säger Tommy Bengtsson, som är platschef på Volvo CE i Hallsberg.
– Säkerhetsarbetet inbegriper även ergonomi, där vi strävar efter att bygga bort tunga lyft och påfrestande arbetsmoment, fortsätter Tommy, och stannar vid ett grönt övergångsställe samtidigt som han förklarar att även om människor får gå runt inne i fabriksområdet så har truckar företräde och man måste som fotgängare vara extra uppmärksam. Apropå säkerhet.
– Vi avstår från effektiviseringsvinster om det kan innebära att vi sätter säkerheten på spel i något som helst avseende, tillägger Tommy, som samtidigt visar en robot som svetsar ihop en stor tank och som har flera som väntar på att bli svetsade. Allt är automatiserat och roboten förprogrammerad att utföra uppgiften tills den får nya direktiv.

Utrymme för glädje
Produktionen är förvisso högeffektiv, men på Volvo CE är förbättringsarbetet alltid pågående.
– Vi arbetar efter en nollvision vad gäller skador i fabriken. Ett lika viktigt arbete är att driva utveckling för ökad arbetsglädje och det gör vi genom att vara lyhörda. Våra medarbetare har möjligheter att påverka och implementera förbättringsförslag, och vi har många exempel på hur det har inbringat framgångar, berättar Tommy Bengtsson.
Alla är samspelta i fabriken. Tankar och hytter förflyttas snabbt från en plats till en annan. Alla är medvetna om sina uppgifter och arbetet flyter på smidigt. Trots effektiviteten råder samtidigt en familjär stämning som även smittar av sig på besökare. Det finns alltid tid för en vänlig hälsning, och alltid utrymme för utbyte av idéer.
– Vi spenderar en stor del av våra liv på jobbet och därför ska arbetsplatsen vara trivsam. Vi ska ha roligt när vi är här, och vi ska arbeta för en fortsatt god gemenskap, säger Tommy.

Building Tomorrow
På Volvo CE i Hallsberg finns alla moment som rör utveckling och tillverkning av både tankar och hytter. Tack vare god efterfrågan på marknaden befinner man sig tillsammans med systerfabriker som tillverkar entreprenadfordon i en stark utvecklingsfas.
Det finns dock inga genvägar framåt. Det är framgångar hänger på ett fortsatt gediget arbete och en ständig strävan efter att uppfylla devisen inom Volvo CE, Building Tomorrow, där nya utmaningar ska lösas och ny teknik införlivas för att bygga en bättre morgondag.