Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Från Halmstad utvecklas framtidens system för taxi

Halmstad har länge varit ett centrum för utveckling av såväl taxametrar som kompletta verksamhetssystem som används inom modern taxiverksamhet. Bokning, fakturering och trafikledning är några exempel på funktioner som tryggas med hjälp av system från utvecklingsbolaget Structab.

Structab är genom grundarna Mikael Andersson och Jan Åkesson sprunget ur verkstadsföretaget Haldex. I samband med att den tidigare arbetsgivaren flyttade till annan ort såg kollegorna en möjlighet att etablera en egen verksamhet baserad på befintlig kunskap och erfarenhet. Det har gått drygt 20 år sedan Structab grundades men den bärande idén är fortfarande densamma: att tillhandahålla pålitliga, effektiva verksamhetssystem för den nordiska taximarknaden, på sikt även den europeiska.

Heltäckande användarsystem
I MegTax har Structab utvecklat framtidens system för att på ett kostnadseffektivt och miljömässigt smart sätt bedriva modern taxiverksamhet, och att nå nya marknader ingår nu i framtidsambitionen.
– MegTax lanserades redan 1996, två år efter att Structab etablerades, berättar marknadschef Pelle Wiklander. Med sin unika utformning, bland annat innefattande öppna gränssnitt och lösningar som anpassats för att kunna integreras i marknadens övriga befintliga taxametersystem, blev MegTax snabbt en succé på den svenska marknaden. Nu tar vi det ett steg längre då vi satsar mer på övriga Norden.
Då MegTax redan från början stått under ständig utveckling har Structab lyckats skapa ett heltäckande användarsystem inom taxibranschen.
– Med hjälp av de verktyg produkten erbjuder kan användaren forma ett system utifrån egna önskemål, och väva ihop funktioner som trafikledning, bokning och ekonomiredovisning, tillägger Pelle Wiklander, som själv varit operativt verksam inom taxi under många år innan han började på Structab.

Styrkan i flexibiliteten
Structab erbjuder flexibla system som går att koppla ihop med befintliga lösningar från andra leverantörer. Enligt Pelle Wiklander kan man likna sortimentet vid ett smörgåsbord där kunden väljer de funktioner som önskas och därefter aktiverar dem vid behov. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det ett fantastiskt verktyg för att ta kontroll över ekonomin redan från början.
– Vi utvecklar inte enbart system för försäljning, fortsätter Pelle. Vi har också gjort det till vår uppgift att erbjuda kompletta verksamhetssystem via extern central. Till Structab Dispatch Share, SDS, kan taxibolagen ansluta sina fordon och få tillgång till både hård- och mjukvara, samt tillhörande support.
– Företagen kan alltså arbeta helt individuellt med sina egna chaufförer, och bokning samt övrig kommunikation anpassas efter egna önskemål, inflikar Mikael Andersson. Tryggheten ligger i att allt går via vår central. Taxibolagen betalar en månadskostnad per fordon som ansluts, och slipper med den här lösningen de initiala kostnader som annars krävs för att kunna använda sig av motsvarande tjänster.

Satsar på större marknad
Structab ingår idag i danskägda Frognekoncernen, som varit en drivande aktör inom kommunikationsbranschen under fyra decennier. Det ger givetvis ytterligare kraft i företagets erbjudande, men samtidigt är verksamheten och utvecklingen i Sverige inte toppstyrd via det danska moderbolaget. Däremot öppnas möjligheter för utveckling i större regioner, som Mikael Andersson är noga med att poängtera.