Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Från Karlskrona och vidare ut i världen

Karlskrona är den naturliga och mest effektiva länken mellan Skandinavien och Centraleuropa, och via Medelhavet vidare till Nordafrika och Sydostasien. Ur det perspektivet utgör Karlskrona ett centrum för export och import, i skärningspunkten emellan öst och väst.

Karlskrona har en central roll i utvecklingen av den svenska industrin. Från Karlskrona går nämligen den smartaste vägen genom Central- och Östeuropa via Baltic-Link, den östra korridoren, vidare ner till Adriatiska havet och så småningom genom Suezkanalen. Alla möjligheter finns, nu gäller det att utveckla dem till fördelar för Karlskrona och i förlängningen för Sverige.

En av Skandinaviens viktigaste hamnar
Efter utvecklingen av järnvägen norrifrån, ett gigantiskt arbete inom ramarna för EU-initiativet Motorways of the Sea, kan Karlskrona dra nytta av en moderniserad Kust-till-kust bana och bättre förbindelser till både Stockholm och Göteborg.
Dessutom har järnvägen till hamnen på Verkö rustats upp och elektrifierats för en bättre tillgänglighet. Via Blekinge Kustbana knyts Karlskrona även till andra betydande logistiknav som Köpenhamn, Malmö och Helsingborg.
Karlskrona hamn spelar utan tvekan en central roll i det europeiska transportsystemet och är viktig i utvecklingen av den gröna transportkorridoren Baltic-Link. Allt bygger på ett logiskt resonemang: ju kortare transportvägar, desto miljövänligare och kostnadseffektivare frakt. Karlskrona har med andra ord bästa tänkbara förutsättningar att bli en av Skandinaviens viktigaste hamnar.

Räds inte nya utmaningar
Kombiterminalen började nyttjas så fort de elektrifierade spåren fanns på plats. Den har öppnat helt nya möjligheter för Karlskrona och för hela sydöstra Sverige. Allt gods på tåg till och från Karlskrona med omnejd lastas och lossas i hamnen och för gods som skall vidare ut i världen sker här omlastningar till båt.
– Det är få ställen som kan erbjuda en så pass kostnads- och miljöeffektiv hantering, menar Karlskronas hamnchef Bo Lindsjö.
Karlskrona tar redan emot bulk och timmer från norr. Det finns planer på att utveckla godshanteringen ytterligare, men det finns vissa utmaningar. En av de absolut viktigaste frågorna är att få exportindustrin att upptäcka att det finns alternativa transportkorridorer från Skandinavien till Europa.
– Här är Karlskrona bland de bästa alternativen, men det finns fortfarande mycket kvar att göra, fyller Bo Lindsjö i.
Det är enligt honom utmaningar som Karlskrona hamn gärna tar sig an, tillsammans med bland andra Stena Line som äger hamnen tillsammans med kommunen.

Riksintresse
I framtiden kan vi nog räkna med att Karlskrona hamn tar mer plats. Både till ytan och till namnet som en av Sveriges hamnar med riksintresse. Den östra transportkorridoren som går från Karlskrona via Gdynia i Polen och vidare ner i Europa är betydligt kortare än den traditionellt mer trafikerade västra korridoren genom Tyskland.
– Att Polen ligger mitt i Europa är det fortfarande många som är omedvetna om. Jag tror att det är så eftersom man under en lång tid har vant sig och accepterat en längre transportsträcka via den västra korridoren. Vi tror på en förändring framöver och att det gynnar Karlskrona hamn, vår region och jag vågar påstå att det i förlängningen även gynnar hela Sverige med en effektivare import/export, säger Bo Lindsjö som avslutning.