Tis 26 sep / År 41 / Nr 3 2023

Från prekliniska studier till leverans av godkända produkter- allt med inbyggd kvalitet

BiQ Pharma är utvecklingsbolaget för läkemedelsprojekt som utlovar, precis vad namnet BiQ (Built in Quality) står för, inbyggd kvalitet genom hela processen. Strategiskt stationerade i Södertälje driver de igenom hela läkemedelsprojekt, från prekliniska studier till kommersiell tillverkning och slutligen till leverans av godkända produkter.

Utvecklingstiden för nya läkemedel kan vara väldigt lång. Drygt tio år är en vanlig tidsram, men utvecklingstider på flera decennier förekommer också.
För att effektivisera processen är det viktigt att man säkerställer varje delmoment så att rätt sak utvecklas i rätt tid. Det är något som kräver lång erfarenhet, inte minst när det gäller att undvika vanliga fallgropar som finns på vägen mot registrering och lansering av nya läkemedel. Därför behövs inbyggd kvalitet redan från dag ett, något som BiQ Pharma kan leverera genom hela projektet.

Heltäckande tack vare nätverk
Med visst fokus på bioteknisk läkemedelsutveckling försörjer BiQ Pharma hela värdekedjan – från idé till marknad. Dels via ett eget GMP-certifierat laboratorium i Biovation Park i Södertälje och dels tillsammans med en handfull kontrollerade underleverantörer.
– Vi har ett antal projekt på gång samtidigt. Tack vare ett expansivt nätverk av partners kan vi ta hand om alla faser i läkemedelsutvecklingen, samt tillverkning och allt kring produkten efter det. Vår support omfattar bland annat kvalitetssäkring, projektledning, materialförsörjning, kemisk analys och regulatorisk dokumentation, berättar Christer Johansson, vd och grundare av BiQ Pharma.
Att alla tjänster finns samlade på ett ställe underlättar framförallt för mindre och medelstora forskningsbolag som inte har underlag för att genomföra alla testmoment eller analyser själva. Här kan BiQ Pharma utgöra en viktig länk till marknaden. Just nu är man till exempel på väg att leverera en ny produkt i fas II som ska testas i ett 15-tal länder, något som skulle kunna öppna nya möjligheter för ett mindre forskningsbolag med en unik substans.

Utvecklar även egna projekt
BiQ Pharma driver även egna forskningsprojekt in-house. Ett antal intressanta projekt blev kvar i samband med att AstraZeneca flyttade sin forskningsverksamhet från Södertälje. Projekten har därefter via Acturum adopterats av olika intressenter varav BiQ Pharma är en.
– Vi såg en stor möjlighet i de projekt som AstraZeneca lämnade efter sig. Det som kanske är mest intressant är att många av forskarna som var med och startade projekten fortfarande finns kvar i området. En del driver nu egna företag i Biovation Park där vi också sitter och därför ser vi även nya möjligheter för att utöka vårt nätverk lokalt, säger Christer Johansson.
Samtidigt undersöker BiQ Pharma möjligheter för utökade samarbeten med forskare utanför Sverige, då framförallt inom området biosimilars. Här har man bland annat plockat upp en tråd i Kina som kan leda till etablering av ett långvarigt samarbete framöver, mer vill Christer Johansson inte avslöja i dagsläget. Han konstaterar som avslutning att framtiden tycks bjuda på många spännande möjligheter för det än så länge relativt småskaliga utvecklingsbolaget BiQ Pharma.