Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

Från prototyp till serie med AIM

För Östersundsföretaget AIM Sweden AB står serietillverkning med 3D-printing nu högst på agendan, tillsammans med ekonomisk hållbarhet och respekt för naturens resurser. Starkt fokus finns därför även på att utveckla nya material som lämpar sig specifikt för additiv tillverkning, eller som i folkmun 3D-printing.

Additive Innovation and Manufacturing Sweden AB, eller kort och gott AIM, kommer att bli först i Norden med storskalig tillverkning av 3D-printade produkter. Företaget kommer att, som den första tillverkaren i världen, med EBM-tekniken lansera ett rostfritt stål senare i höst. AIM:s forskargrupp har utvecklat processparametrarna för detta under de senaste fem åren, och nu ska parametrarna överföras för kommersialisering. Inför lanseringen kommer ytterligare en metallprinter från Arcam att köpas in.

Tar 3D-printing till ny nivå
Själva tekniken bakom additiv tillverkning eller 3D-printing, som rent förenklat kan beskrivas som automatiserad tillverkning av lager på lager i en och samma process, har förvisso funnits under flera decennier men det AIM nu fokuserar på är att kommersialisera tekniska framsteg inom nya tillämpningsområden.
– Det handlar framförallt om att ta additiv tillverkning från småserietillverkning till storskalig produktion, bekräftar Göran Elovsson, vd för AIM Sweden AB.
3D-printing har hittills främst använts för att framställa prototyper och ofta gäller det produkter som är lite dyrare att tillverka och som ska användas i mer avancerade processer. Flygindustrin och den medicintekniska industrin är flitiga användare av prototyper som framställs med hjälp av additiv tillverkning. Nu växer intresset även inom andra branscher.
– Under 2016 har vi inom AIM framställt uppemot 1000 komponenter på uppdrag av kunder inom olika branscher. Vi ser att intresset är starkt för en mer omfattande tillverkning, det vill säga serietillverkning, och därför vågar vi investera för att växla upp vår produktion, fortsätter Göran Elovsson.

Redan störst i Norden
AIM har nyligen utökat maskinparken med två högautomatiserade 3D-skrivare från Arcam, och har därmed den största EBM-kapaciteten i Norden. Lägg därtill den kommande investeringen gällande metallskrivaren. Arcams unika EBM-teknik bygger på tillverkning av avancerade detaljer med hjälp av metallpulver som byggs i lager på lager. Tekniken gör det möjligt att bygga upp i princip vilken form som helst i en och samma maskin och i en enda process.
Just EBM-tekniken lämpar sig enligt Göran Elovsson ypperligt för serietillverkning eftersom den möjliggör högpresterande produktion i hög takt, med bibehållen kvalitet och respekt för materialets olika egenskaper. Dessutom är den resurseffektiv i det att råvaruspillet är minimalt eller näst intill obefintligt, och det passar AIM:s miljöprofil som handen i handsken.
AIM tar nu tekniken ett steg längre genom att vidareutveckla material som lämpar sig specifikt för 3D-printing, och som dessutom är lämpliga för just serietillverkning. I dagsläget kretsar utvecklingen kring titan, men tekniken kan utvecklas för att passa även andra metaller och legeringar. Som tidigare nämnt lanseras ett nytt rostfritt stål under benämningen 316 nu under hösten.
För svensk tillverkningsindustri innebär steget in i storskalig additiv tillverkning att man kommer närmare visionen om en modern återindustrialisering, som väldigt många, inklusive den svenska regeringen, förespråkar och hoppas på.