Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Från regelefterlevnad till hållbart ansvarstagande

Inriktningen hos Nogap i Västerås är att hjälpa företag att skapa hållbar utveckling, varaktig lönsamhet och socialt ansvarstagande. Det gäller både administrativa och ekonomiska flöden samt materialhantering, logistik och tjänsteutveckling. Nogap ser gärna till helheten och utvecklar förbättringsprogram efter noggrann analys av hela verksamheten.

Tjänsteutbudet omfattar bland annat lönsamhets- och riskanalyser, utveckling av effektiva rutiner och kontroller, metoder för verksamhetsutveckling samt kvalitetssäkrad uppföljning. Mari Hellblom förklarar att Nogap fokuserar mycket på att skapa och driva förändringar som ger bestående förbättringar:
– Om vi tar transportbranschen som exempel så finns det mycket legala krav som påverkar verksamhetens utveckling, företagen ska vara transparenta och kunna påvisa en strävan efter minskad miljöpåverkan bland annat. Vi fokuserar mycket på kundernas processer och att skapa värdeadderande uppföljning för våra kunder så att de blir hållbart lönsamma företag.
– Vi på Nogap är övertygade om styrkan i kombinationen och att samarbete mellan funktionerna ekonomi och kvalitet är centralt för att åstadkomma ökad lönsamhet– om man dessutom får in hållbarhet så är det perfekt, menar Mari. Det ska med andra ord vara lönsamt att arbeta hållbart och det kommer att bli allt mer relevant i en tuffare konkurrens.

Följer kunderna
Nogap startades i nuvarande form 2007 och drivs av Mari Hellblom och Viveka Lundström. Företaget sysselsätter tolv personer som fokuserar på allt från specialistbemanning inom ekonomisk ledning och uppföljning till verktyg för mätbarhet och måluppfyllelse.
– Allt som har med legala krav, kvalitetskrav, uppföljning och kontroll är av intresse för oss. Vi är branschoberoende och kan erbjuda skräddarsydda tjänster oavsett vilken typ av verksamhet kunden bedriver. De metoder och verktyg som vi använder har tillämpats av våra kunder både i Sverige och utomlands. Vi har fått förmånen att följa våra kunder till USA, Singapore och Kina, berättar Mari Hellblom.
Att Mari dessutom är med i flertalet nätverk bidrar till att öka synligheten för Nogap och företagets tjänster. Det ger nya kontaktytor och nya samverkansmöjligheter som Nogap gärna tar vara på.
– Vi har alltid sagt att vi är ekonomichefens bästa vän, men vår vänkrets har utökats med såväl kvalitetschefer och hållbarhetsanvariga.
Kvalitetssäkrade processer med fokus på risker och kontroller är förutsättning för att en verksamhet ska styras säkert och effektivt mot uppsatta mål. Nogap försöker alltid att utifrån verksamheten hitta en säker men effektiv väg till god intern styrning och kontroll. Den ska helst uppfattas som en naturlig del av verksamheten.