Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Från renodlad komponenttillverkare till högteknologiskt bearbetningsföretag

Tooltec är ingen vanlig komponenttillverkare. I företaget ryms två anrika aktörers samlade kunskap och erfarenhet av att utveckla och producera långt specialiserade detaljer, ofta i komplext utförande med bearbetning av tuffa material. Extra spännande är att Tooltec numera även levererar till flygindustrin som tredjepartcertifierat bolag enligt AS9100.

Tooltec gör betydligt mer än bara fräser, borrar, svarvar och slipar. Företaget leder i flera avseenden utvecklingen när det gäller bearbetning av komponenter i höglegerade stål och superlegeringar. Det är ett av många kunskapsområden som byggts upp under lång tid med bevarad kompetens från både Tooltec och Högmans industriverktyg, som sedan 2010 fusionerats till ett och samma bolag.
– Vi ser oss idag som en strategisk komponenttillverkare och samarbetspartner för kunder över hela Sverige. Våra kunder har ofta verksamhet på fler än en ort, och inte sällan i olika regioner. För att kunna möta deras behov på bästa sätt måste vi vara lyhörda och flexibla. Det har vi bevisat att vi hanterar mycket bra i det att vi följer kunden med förmågan att snabbt sadla om när det behövs, berättar Tooltecs vd Claes Haraldsson.

Driver teknikutvecklingen
Bland Tooltecs kunder finns exempelvis Siemens Industrial Turbomachinery i Trollhättan och Finspång. Behovet är olika för de två enheterna, trots att det är samma företag. Kännetecknande för båda är de höga kraven på leveranssäkerhet och bearbetning med snäva toleranser.
– Vi har drivit teknikutvecklingen när det gäller bearbetning av komponenter i höglegerade stål och nickellegeringar. Det är mycket hårda material som kräver en annan teknik än den traditionella. För att klara snäva toleranser har vi utvecklat egna system och processer, förklarar Claes.
Tooltec är ett innovationsdrivet företag och det märks inte minst på de senaste årens uppdrag.
– För några år kontaktades vi av Volvo Aero som försåg oss med en ritning på en komponent som ska ingå i framtidens flygmotorer. Vi har nu medverkat till att utveckla en prototyp som är redo för test och verifiering.
Samarbetet med Volvo Aero, idag GKN, illustrerar Tooltecs resa från renodlad komponenttillverkare till högteknologiskt företag, som medverkar från idé till prototyp och vidare till leverans av färdig produkt.

Utopi blir verklighet
Tooltec strävar kontinuerligt efter att komma närmare sina kunder. Claes Haraldsson märker en viss förändring i marknaden, inte minst när det gäller attityd till kvalitet och precision.
– Vi arbetar med långt specialiserade produkter och i mycket tuffa material. Vi ser också en trend där allt fler kunder ser värdet i att knyta närmare kontakter, att verka geografiskt nära våra kunder är en ren konkurrensfördel för oss.
Att bli än mer specialiserade är också en stark konkurrensfaktor. I samband med att samarbete inleddes med Volvo Aero beslutades även att Tooltec skulle låta certifiera sin verksamhet enligt AS9100 (EN9100), den internationella kvalitetsstandarden för flygindustrin och dess underleverantörer.
– Att vi nu har certifieringen innebär att vi kan leverera till världens största aktörer inom flygindustrin. Det betyder att Boeing kan anlita oss, om intresse finns. Vår vision är att bli en av de främsta komponentleverantörerna till såväl svensk som internationell flygindustri bland annat, säger en nöjd Claes Haraldsson.
Men det gäller även att hela tiden bli bättre, man får aldrig vara riktigt nöjd utan hela tiden flytta positionerna framåt. Det är en målsättning som inte längre är en utopi för Tooltec utan en trolig utveckling som vi kommer att få bevittna framöver. Ett spännande steg för Tooltec och inte minst för Trollhättan som framstående teknikkluster.