Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Från Skillingaryd till Kina

Från Skillingaryd i Småland driver aluminiumgjuteriet Comptech en ständig utvecklingsprocess. Företaget står bakom några av marknadens mest avancerade processer för modern gjutning av detaljer som används inom olika industrier. Telekom och elektronik, fordon och verkstadsteknik samt hälso- och sjukvård är några exempel på branscher som Comptech byggt upp långvariga samarbeten inom.

Comptech har drivit utvecklingen inom området gjutna detaljer med hög precision sedan tidigt 1970-tal. Företaget grundades av familjen Jansson och har efter några turer under andra ägare återgått till familjen Jansson och Liljas Group. Comptech är stolta över att kunna leverera funktion genom pressgjutning, rheogjutning och overmoulding.

Fördelar med rheogjutning
Comptech var de facto en av pionjärerna inom semisolid gjutning, även kallad rheogjutning. Metoden bygger förvisso på en avancerad process men i gengäld genereras högkvalitativa produkter i solida material med lägre porositet. Materialets yta kan värme- och ytbehandlas samt även svetsas. Egenskaperna innebär att materialet och produkterna anses högvärdiga och de integreras ofta i slutprodukter där kraven på slitstyrka och prestanda är höga.
Fördelarna med rheogjutning kan även illustreras ur kostnadssynpunkt, eftersom den moderna tillverkningsprocessen är långt automatiserad. Gjutningen kan ske i en vanlig pressgjutningsmaskin utan behov av dyra specialverktyg. Eftersom grundmaterialet, en halvstelnad metall, är trögflytande blir resultatet en porfri produkt som kan vidarebehandlas med konventionella verktyg. Allt ger en positiv effekt på totalekonomin.

En komplett partner i Skillingaryd
Comptech är även framstående inom traditionell pressgjutning där man förfogar över fyra helautomatiserade maskiner i olika storlekar. Bland övriga förekommande processer i gjuteriet i Skillingaryd kan nämnas dispensering, overmoulding med gummi och polymerer samt pulverlackering.
– Vi har en heltäckande maskinpark och kan leverera allt från design till färdigbehandlad komponent. Helheten gör oss till en komplett samarbetspartner som kan möta även mycket avancerade krav. Vi använder oss av moderna CAD-program och Magmasoft gjutsimuleringsprogram. Hela tillverkningsprocessen hör till marknadens modernaste och det är ett resultat av många års intensivt förbättringsarbete hos oss, säger vd Per Jansson.

Samma kvalitet från Suzhou
All produktion och efterbehandling finns samlad under ett och samma tak i Skillingaryd vilket gör att man har full kontroll över alla steg i processen. Ett 25-tal personer arbetar med ett tydligt kundfokus där kvalitet och precision alltid har högsta prioritet. Samma kvalitetstänk präglar även den kompletterande verksamhet som Comptech har byggt upp i Suzhou i Kina.
– Det är naturligtvis en stor fördel både för oss och för våra kunder att vi kan erbjuda svensk kvalitet och design i Asien. Produkterna tillverkas i Kina med samma typ av maskiner och utrustning och med samma högkvalitativa resultat som i Sverige. Vi har även direktleverans från Sverige till Asien men kan då ha kundkontakt genom bolaget i Kina vilket underlättar kundkontakten och stärker våra relationer på den lokala marknaden, förklarar Per Jansson.
Framtiden ser ljus ut för Comptech, som verkligen har lyckats etablera en stark ställning på marknaden. Ett rejält mått småländsk klurighet har spelat en stor roll, liksom en strävan efter att alltid bli lite bättre och överträffa kundernas krav. På den vägen kommer man fortsätta leverera från både Skillingaryd och Suzhou framöver.