Mån 25 sep / År 41 / Nr 3 2023

Från sparbanker till Swedbank

Sveriges första sparbank grundades i Göteborg 1820. Idag är Swedbank en internationell koncern som erbjuder bankservice till både privatpersoner och företag. Banken har haft en lång tradition i Munkedal och Kungshamn i form av både Sparbanken och Föreningsbanken.

Vid fusionen 1997 mellan Sparbanken Sverige och Föreningsbanken skapade den breda kundbasen på nära fem miljoner människor och det omfattande kontorsnätet grunden för en stark och effektiv bank. Bankens namn blev FöreningsSparbanken. FöreningsSparbanken och tidigare Sparbanken Sverige hade som internationellt namn Swedbank och 2006 bytte FöreningsSparbanken AB namn till Swedbank AB.
Kontoren i Munkedal och Kungshamn sysselsätter totalt 22 anställda och kontorschef är Rosita Molldén.
– Vi har ett fullsortiment för både företag och privatpersoner, men vi tillhandahåller inte manuell kontanthantering. Vi har företagsavdelningar på båda kontoren och jobbar med alla typer av företag. På privatavdelningen erbjuder vi alla delar inklusive Private Banking.

Lokalt förankrad
– Vår styrka är att vi är väldigt decentraliserade och tar våra beslut lokalt. Vi har också möjlighet att erbjuda all typ av rådgivning på de lokala kontoren. Dessutom har vi en hög kompetens hos personalen som kontinuerligt jobbar med kompetensutveckling, säger Rosita Molldén.
Swedbank är en inkluderande bank med 7,9 miljoner privatkunder och drygt 600.000 företags- och organisationskunder. Det gör Swedbank till Sveriges största bank till antalet kunder och ger banken en ledande ställning även på de övriga hemmamarknaderna Estland, Lettland och Litauen.

Unga jobb
Sedan hösten 2009 driver Swedbank och sparbankerna ett initiativ för att tillsammans med näringslivet försöka hjälpa fler ungdomar att få praktikplats. Initiativet heter Unga jobb och tanken är att ungdomarna efter att ha fått sina första jobberfarenheter och kontakter ska ha det lättare att sedan ta steget in på arbetsmarknaden.
– Jag brinner starkt för våra samhällsengagemang och att vi ska vara en naturlig del i samhället. När man är den här typen av aktör, framför allt i glesbygden, har man möjlighet att vara med och påverka. Därför engagerar vi oss starkt i initiativet med Unga jobb i Munkedals kommun för att unga arbetslösa ska få möjlighet till praktikplatser. Vi har själv haft en praktikant under våren och ska även ha det nästa år, berättar Rosita Molldén.

Swedbank är också med och stöttar utbyggnaden av fiberföreningen i kommunen för att få en levande landsbygd.
Swedbank i Munkedal och Kungshamn har ett nära samarbete med Fastighetsbyrån och Juristbyrån, vilka båda drivs lokalt som franchiseföretag. Centralt är både Fastighetsbyrån och Juristbyrån helägda dotterbolag till Swedbank.
Rosita Molldén har varit bankchef i Kungshamn sedan 2009 och i Munkedal sedan 2012.