Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

Från stridsvagnar till uniformer

Försvarets materielverk, FMV, samarbetar med många aktörer för att leverera effektiva och pålitliga lösningar inom försvarslogistik. Rätt sak på rätt plats – och till rätt pris. Uppdraget är komplext och FMV omfattar många divisioner som tillsammans löser en av samhällets viktigaste stödfunktioner.

FMV är en oberoende civil myndighet som servar Försvarsmakten med allt från stridsvagnar till uniformer. FMV har även andra kunder i Sverige såväl som internationellt. För att lösa uppgiften krävs hög integritet där kvalitet och säkerhet prioriteras. Samtidigt ska lösningarna vara hållbara över tid och dessutom vara ekonomiskt försvarbara i relation till funktion.

Kärnprocessen
FMV omfattar många enheter runtom i landet som alla bidrar till att lösa försvarets logistikbehov. Test och evalueringsenheten i Karlsborg och Skövde, T & E Mark, ansvarar för provning och kvalitetssäkring av materiel för att säkerställa att de krav som ställs av Försvarsmakten vid beställning verkligen uppfylls. Chef för enheten är Lars Karlsson.
– Verifiering och validering är en kärnprocess i FMV:s verksamhet. Vi granskar och godkänner materiel på alla nivåer – från minsta komponent till hela system. Vårt uppdrag omfattar både nyanskaffning av materiel och uppgradering av befintliga lösningar, förklarar Lars Karlsson.

Leder utvecklingen
Testverksamheten etablerades tidigt i Karlsborg. Redan på 1910 – 1920-talen fanns en organiserad enhet som utförde mätningar och sammanställde resultat för hur materiel, framförallt ammunition, uppfyllde kraven på funktionalitet.
– Många tror fortfarande att vår verksamhet enbart består av ett skjutfält. Det är långt ifrån sanningen. Idag är vår anläggning ett högteknologiskt testcenter där vi leder verifieringen inom utvecklingen av ny försvarsmateriel, säger Lars Karlsson.
FMV förändras, och testenheten följer samma mönster. Med större ansvar för kvalitetssäkringen i utveckling av ny materiel har T & E samlat en mycket omfattande teknisk kompetens både i Karlsborg och Skövde.
– Vi har idag ett 60-tal medarbetare här som alla bidrar till att utveckla morgondagens försvarslogistik. Under senare år har vi också börjat ta emot studenter som gör sina examensarbeten hos oss. Samarbete med högskolor och universitet prioriteras högt och vi ser gärna en fördjupning av detta framöver, fortsätter Lars.

Långsiktig verksamhet
T & E är en långsiktig verksamhet. Det som testas idag kanske inte kommer att användas inom de närmaste tio åren.
– T & E är så nära forskning och utveckling man kan komma. Vi erbjuder unika möjligheter för den som vill göra karriär inom FMV. Vi söker kreativ kompetens och aktiva individer som vill vara med och bygga upp något från grunden. I gengäld erbjuder vi ett stimulerande arbete som känns meningsfullt, år efter år, berättar Lars Karlsson, som själv varit verksam inom FMV i över 20 år och arbetat på alla nivåer – från provtekniker till att idag vara ansvarig för hela testverksamheten.