Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Freja skräddarsyr kundernas transporter

Freja Transport & Logistics AB är ett av de största privatägda transport- och logistikföretagen i Norden.
Koncernen, som har filialer i Sverige, Danmark, Norge och Finland, erbjuder skräddarsydda, effektiva och pålitliga lösningar.

1985 grundade dansken Jörgen J. Hansen transportföretaget Freja A/S. Sedan dess har företaget genom organisk tillväxt och uppköp vuxit till ett av Nordens största, privatägda transportföretag.
Ett namnbyte 1997 till Freja Transport & Logistics A/S visar också hur verksamheten utvecklats från rena transporter till totallösningar inom logistik.
2007 etablerades Freja i Helsingborg, där idag 75 personer är anställda. I Sverige har företaget också filialer i Stockholm och Jönköping.
– Freja kan inte allt, men vi kan mycket mer än många tror, säger Torsten Dahlin, vd på Freja i Sverige. Vi har bland annat en betydande trafik på Polen med 90 enheter och 550 trailers i fast trafik på övriga Europa tillsammans med Freja, Danmark. Av historiska skäl har vi en omfattande trafik mellan Danmark och Sverige med cirka 150 avgångar i både riktningar per dag
Varje dag passerar cirka 450 Freja-enheter gränserna mellan länderna i Norden. Koncernen disponerar totalt över 1500 trailers, som alla är utrustade med GPS som är uppkopplade med koncernens TMS-system. Detta innebär att Freja och kunderna har full översyn över var godset befinner sig oavsett tidpunkt. Ingen annan på marknaden har ett så täckande och integrerat övervakningssystem.
Som en nordisk koncern har Freja omfattande erfarenheter av internordiska transporter och självklart stort utbyte med de nordiska systerföretagen – något som givetvis kommer kunderna till nytta.

Rikstäckande trafik
Frejas inrikestrafik täcker hela Sverige från Kiruna i norr till Trelleborg i söder och man opererar från fyra huvudterminaler i landet – Helsingborg, Jönköping, Stockholm och Göteborg. Utöver dessa har företaget nära samarbeten med olika lager och terminaler runt om i Sverige.
I Stockholm täcker Freja in de flesta transport- och logistiktjänster under samma tak på en anläggning i Tumba vid Stockholms södra infart.
Freja hanterar allt från enkla försändelser till fulla enheter och kunderna finns inom i stort sett alla branscher – från stål- till livsmedelsindustrin.
– Vi vänder oss främst mot medelstora företag. De kan ha ganska stora volymer, men det klarar vi med cirka 250 trailers i Sverige och med alla de övriga enheterna i koncernen, säger Torsten Dahlin och fortsätter:
– Vi har en stor kapacitet och en modern flotta. Bara nu under första halvåret 2013 köper koncernen in 300 nya enheter. Ingen trailer är över fem år gammal, detta säkrar en hög och tillförlitlig kvalitet.
Det finns även en avdelning för Special Service där allt ”besvärligt” gods med speciella mått eller krav tas om hand av ett mycket rutinerat gäng. Det gäller hela världen och alla transportslag samt ha kunden har samma kontakt genom hela uppdraget för att säkra kvaliteten.

Satsar på kvalitet och tillväxt
Freja satsar hårt på kvalitet och är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001. Koncernen har dessutom tullcertifikatet AEO.
Det händer mycket inom Freja i Sverige. I januari flyttade personalen på Jönköpingsfilialen in i nya, större lokaler med en flexiblare terminal. I april kommer de 75 anställda på Helsingborgskontoret att flytta till nybyggda lokaler i Väla Södra. Här finns cirka 10.000 m2 under tak, där det förutom terminal även finns lager/logistik samt stora kyl- och frysutrymmen.
Under våren etableras ett nytt Freja-kontor i Göteborg. När detta är på plats så är Freja-koncernen etablerad i alla de stora och transportintensiva städerna i Norden.
– Freja har en stark tillväxt och vi kommer att växa vidare. Jag är övertygad om att vi kommer att finnas på fler ställen framöver, säger Torsten Dahlin och tillägger att den fina utvecklingen beror på att Freja har marknadens bästa medarbetare.