Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Frigadon vill förändra hela kylbranschen

Nya direktiv för användning av köldmedier kommer att medföra stora förändringar för alla som verkar inom branschen. Det yttersta syftet med direktivet är att få kylproducenter att konstruera aggregat där naturliga köldmedier ingår istället för syntetiska, eftersom de senare visat sig vara en tung miljöbelastning då de bidrar till att öka växthuseffekten.

Frigadon i Halmstad ser mycket positivt på förändringen efter att ha förespråkat användning av naturliga köldmedier under många år. I och med att det nya direktivet träder i kraft blir målet tydligt: de gamla syntetiska kylmedel som finns på marknaden och är i bruk idag ska fasas ut helt till år 2030.

Frigadon vill förändra
En av flera åtgärder som nu vidtas på marknaden är att kraftigt strama åt tillgången på gamla köldmedier. De kommer också att bli betydligt dyrare. Det är något som kunskapsföretaget Frigadon ställer sig bakom. Företaget har bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete under många år i syfte att ta fram nya, mer miljöanpassade kylsystem för industri och kommersiellt bruk.
– För att exemplifiera hur kylindustrin belastar miljön så kan man göra en jämförelse mellan belastningen från ett kilo syntetisk kylgas som släpps ut i den omgivande atmosfären motsvarar att köra en miljöklassad, modern personbil cirka 2500 mil.
Det finns tre naturliga köldmedier idag: ammoniak, koldioxid och kolväten (propan och propylen). De kan ersätta alla syntetiska köldmedier som finns på marknaden och därmed sänka belastningen på miljön avsevärt. Frigadon bidrar med viktig kunskap om hur övergången ska gå till utan att verksamheter som är beroende av kylmedier missgynnas och tappar lönsamhet.

Utvecklar kundernas affärer
Frigadon har utvecklats från att vara ett renodlat tillverkningsföretag till att idag vara ett fullfjädrat kunskapsbolag. Dagens produktion är avancerad och förfinad i flera steg. Frigadon levererar i huvudsak vätskekylaggregat och specialbyggda produkter framtagna på OEM-basis för en bred tillämpning inom industri och handel.
Det finns många exempel på hur Frigadon bidrar till utveckling av kundernas affärer. Bland annat så har företaget konstruerat ett specialanpassat kylsystem för den nordamerikanka äppelindustrin. Genom att anpassa tekniken med rätt förutsättningar gällande temperatur, fuktkalt och syrehalt kan fruktens mognadsprocess nästan helt avstannas och lagringsmöjligheterna avsevärt utökas.
Frigadon har genom att ständigt driva på utvecklingen av ny teknik lyckats etablera en ledande roll inom branschen. Samtidigt söker företaget arbeta proaktivt genom att påverka andra aktörer. Branschen kan och måste samverka kring en framtida utveckling där köldmedier inte längre kan pekas ut som stora miljöbovar.