Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Frigovent sparar resurser med heltäckande installationsservice

För många innebär möjligheten att kunna vända sig till en och samma leverantör inom allt från ventilation, värme och kyla till el-, styr- och reglerteknik en stor resursbesparing. Både tid och kostnader kan sparas in när Frigovent anlitas, eftersom företaget står för allt från initial idéskiss till komplett och driftsatt systeminstallation.

Frigovents vd Tobias Höst, delägare Ryan Korsbakke och Fredrik Svensson köpte företaget 2006. De tre delägarna hade då redan en omfattande samlad erfarenhet inom framförallt ventilation, kyla och styrsystem.
– Då som nu konkurrerar vi framförallt med vår kompetens, säger Tobias med eftertryck. När vi tog över driften av Frigovent hade vi en anställd med oss också. Idag är vi sammanlagt 12 medarbetare i företaget och vi siktar på fortsatt expansion i ungefär samma takt.

Från ventilation till energibesparingar
Frigovent kan ta sig an i princip alla typer av uppdrag när det gäller ventilation, värme och kyla, likväl som kompletta elinstallationer samt de flesta typer av systeminstallationer baserade på styr- och reglerteknik. Det som skiljer Frigovent från många andra inom branschen är att man kan leverera ett heltäckande koncept även när det gäller mer omfattande projekt.
– En stor fördel som vi kan erbjuda är just helheten. Kunderna behöver inte vända sig till olika entreprenörer eftersom vi kan leverera totallösningar på det mesta. Ur kundernas perspektiv är det därför både enkelt och kostnadseffektivt att anlita oss, förklarar Tobias Höst.
Eftersom Frigovent är behöriga att utföra OVK, obligatorisk ventilationskontroll, finns det en omfattande verksamhet uppbyggd kring det. Kontrollen ska enligt lag ske regelbundet, intervall för kontroll avgörs beroende på vilken typ av system samt fastighet det gäller.
– Kontrollen är viktig av flera anledningar, dels för att kontrollera funktionalitet och drift, men även för att se om kapaciteten på ventilationen i lokalen är dimensionerad för de antal människor som vistas där, samt för de verksamheter som bedrivs.
Tobias berättar att det även görs en bedömning gällande energiåtgången och i förekommande fall så föreslår man från Frigovent en rad förbättringsåtgärder som resulterar i energieffektivisering, utan att för den sakens skull påverka eller försämra inomhusmiljön.

Söker göra skillnad
Frigovent har under åren medverkat i många spännande projekt i Halmstad med omnejd. Ett av stadens högsta hyreshus byggs för närvarande av Jana Fastigheter och Frigovent utför luftbehandlingsentrepenaden för hela fastigheten.
Bland andra uppdrag kan nämnas ett antal moderniseringar som utförs för det kommunala fastighetsbolaget HFAB där Frigovent i år byter ut 25 ventilationsaggregat i hyresfastigheter.
En utmaning för framtiden ligger i att nyrekrytering är svår då teknikgrenar väljs bort allt mer inför gymnasiet. Frigovent försöker göra skillnad genom att kommunicera direkt med skolor och bjuder även in till studiebesök. Mycket av den utbildning som krävs för de uppdrag som företaget antar måste man emellertid ofta ombesörja själva.
– Vi vill expandera men det är inget självändamål att växa för att bli större. Istället söker vi bevara den familjära känslan som finns i företaget och bevara den kundnära relationen. För oss är det med andra ord inte aktuellt med en gigantisk expansion, men vi har likväl en tydlig målbild för framtiden, avslutar Tobias Höst med.