Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Frontit framtidssäkrar verksamheter

Att bygga framtidssäkra verksamheter innebär att bygga team, processer och system som kan växa med organisationen på sikt. Det är Frontit experter på med cirka 200 erfarna konsulter som lever kundlöftet ”Fungerande Förändring”.

Frontit är en drivande partner i förändringsarbeten hos företag och organisationer. Målet är att vara den bästa samarbetspartnern för verksamheter i förändring, och en attraktiv arbetsgivare som erbjuder stora utvecklingsmöjligheter och spännande uppdrag.

Samarbetspartner med kraft och kompetens
Frontit hjälper kunder att skapa nytta genom att driva förändringar och implementera kundunika arbetssätt. Ofta handlar uppdraget om ett helhetsåtagande kring verksamhetsutveckling och digitalisering. Fokus ligger på att bygga skalbara och framtidssäkra processer och arbetsmetoder.

– Våra uppdrag handlar i första hand om att leda förändringar och underlätta för våra kunder att skapa mer effekter som t ex ökad kundnytta. Vi har byggt ett varumärke på faktiska resultat och referenser från tidigare uppdrag. Vår framgång mäts i hur våra kunders verksamheter utvecklas – deras tillväxt är vår tillväxt, säger Mattias Bäckström, vd på Frontit i Mälardalen, där kontoren i Västerås och Örebro ingår.

Man kan förenklat säga att Frontit lever i gränslandet mellan verksamhetsutveckling och teknik. Verksamhetsutveckling omfattar alla aktiviteter som kan knytas till arbetet med utveckling och effektivisering av interna processer – och med hjälp av digitala lösningar kan det arbetet bli ännu bättre. Frontit arbetar därför nära både ledning och IT-avdelning vid digitalisering.

Lever värdeorden
Frontit är idag 200 medarbetare fördelade på 6 kontor i Sverige. De har utnämnts till en av de 25 bästa arbetsplatserna i Sverige under de senaste åtta åren samt varit på listan över Europas bästa arbetsplatser ett flertal gånger.

Mattias Bäckström menar att det har att göra med det tydliga värderingsarbetet som genomsyrar hela verksamheten. Värderingsarbetet kommuniceras redan under rekryteringen, alla medarbetare är delaktiga i förbättringar och alla känner samhörighet.

– Vi som jobbar här har tillsammans byggt upp verksamheten. Det skapar större delaktighet som märks och känns bland såväl medarbetare som kunder. Även om vi inte träffas varje dag så har vi en känsla av samhörighet och det är grundläggande för att bygga framgångsrika team. Det är kännetecknande för Frontit, säger Mattias.