Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Frontit lever i gränslandet mellan verksamhetsutveckling och IT

Frontit är en drivande partner i förändringsprocesser hos stora företag och organisationer. Frontit utvecklar och implementerar kundunika IT-stöd, och ofta handlar uppdraget om ett helhetsåtagande kring verksamhetsutveckling med hjälp av IT. Fokus ligger på att bygga skalbara och framtidssäkra system.

Sundsvall är hemvist för många myndigheter såsom CSN, Försäkringskassan och SPV. Vad de har gemensamt och behöver för att genomföra det statliga serviceåtagandet är att de förlitar sig på avancerade IT-system och digitala verksamhetsstöd. Att Frontit expanderar just i Sundsvall är därför knappast en tillfällighet – här finns mycket att göra när allt ska digitaliseras.

Leder förändringar
Många mindre verksamheter kan köpa färdiga IT-system som fungerar optimalt för just deras behov. Men för större företag som exempelvis Telia, och statliga serviceorganisationer som Försäkringskassan, behövs unika lösningar som kan anpassas efter befintliga system och som även kan skalas upp vid behov.
Idag talas det om att göra framtidssäkra och hållbara investeringar, och det gäller inom alla branscher. Att bygga framtidssäkra system innebär att bygga system som kan växa med organisationen på sikt. Ofta är de färdigpaketerade lösningarna inte anpassade för det och därför behövs expertkunskap på området – och det är kunskap som finns inom Frontit.
– Vi leder och styr förändringar i stor skala och inom stora organisationer genom att vi tillhandahåller de digitala verktyg som behövs för att utveckla verksamheten. Det betyder inte att man kapar administrativa jobb, utan snarare att man implementerar system som fungerar över tid och som kan hantera fler och fler användare, förklarar Jonas Grundberg, vd för Frontit i Sundsvall.
Man kan säga att Frontit lever i gränslandet mellan verksamhetsutveckling och IT. Verksamhetsutveckling omfattar alla aktiviteter som kan knytas till arbetet med utveckling och effektivisering av interna processer – och med hjälp av digitala lösningar kan det arbetet bli ännu bättre. Frontit arbetar därför nära både ledning och IT-avdelning.

Långlivad bästa arbetsgivare
Frontit är inte bara en uppskattad samarbetspartner för stora organisationer som vill utvecklas. Frontit är även en av Europas bästa arbetsgivare. Under 2018, liksom tidigare under 2013 och 2015, placerar sig Frontit på Europalistan som Great Place to Work årligen tar fram över attraktiva arbetsplatser. I Sverige har Frontit varit ledande på listan över bästa arbetsgivare under de senaste sju åren.
– I den senaste undersökningen svarade samtliga medarbetare på Frontit i Sverige. Bara det är ovanligt om man jämför med andra företag som också jämförs av Great Place to Work. Det visar på ett stort engagemang inom Frontit, tycker Jonas Grundberg, som själv har varit med och byggt upp Frontit och startat kontoret i Sundsvall, som blev första kontoret utanför Stockholm.
– Vi som jobbar här har tillsammans byggt upp verksamheten från scratch, fortsätter han. Det ger en högre delaktighet som märks och känns bland såväl medarbetare som kunder. Vi kommer att fortsätta fokusera på våra kärnvärden som kretsar kring engagemang och gemenskap framöver nu när fler kontor tillkommer.