Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Full fart mot Västkustens kreativa mittpunkt

Marknad Varberg är kommunens avdelning för näringslivs- och destinationsutveckling. Att förbättra företagsklimatet är en av de absolut viktigaste uppgifterna i hela kommunen, eftersom det till syvende och sist är företagen i Varberg som skapar möjligheter för att utveckla välfärden med skola, boende och service.

Arbetet inom Marknad Varberg sker i gränslandet mellan kommun och näringsliv. Det handlar om att samverka mer, och inom fler områden, och tillsammans utveckla Varberg till en ännu mer attraktiv kommun att bo och verka i.

Intressant och varierat näringsliv
Näringslivet kännetecknas av en spännande mix av olika näringar – allt från basnäringar med stora producerande industriföretag till högteknologiska tjänsteföretag med molnet som utgångspunkt.
Näringslivsdirektör Martin Andersson nämner flera olika storsatsningar som gjorts inom näringslivet under den senaste tiden, bland annat Södras investeringar i Värö, vilket gör dem till ett av världens främsta massabruk, och Deromes utveckling genom hela värdekedjan från skog till färdigt hus. Det ger ringar på vattnet för övriga näringslivet.
HallandsHamnar i Varberg är en av Sveriges största utskeppningshamnar för skogsprodukter och kan göra fortsatta investeringar baserat på det. I Varberg finns också en stark tillverkande industri med global marknad, även här fyller hamnen en viktig funktion som partner i tillväxt.

Även spännande personligheter
Varbergs näringsliv innehåller också en rad spännande personligheter. Ett klart lysande exempel på en entreprenör som byggt upp starka varumärken i Varberg och vars arv lever vidare är Rolf Nilsson, som etablerade skoimperiet NilsonGroup. Idag finns närmare 20 skoföretag i Varberg och ett flertal av ägarna till övriga varumärken har kopplingar till Rolf Nilsson. Inköp, design och produktutveckling sker i Varberg vilket gör orten till en kreativ mittpunkt. En mycket stor del av Sveriges skoimport går även via Varberg.
Ett annat exempel är Birger Svensson som startade cykelfabrik med märken som Monark och Crescent som idag ägs av företaget Cycleurope.
– Att man satsar och utvecklar dessa verksamheter i Varberg är riktigt häftigt. Båda står för varumärken som är kända över hela Norden, kanske till och med hela Europa. Det bidrar naturligtvis till att sätta Varberg på kartan och det är vi stolta över, säger Martin Andersson.
Utöver kända varumärken har Varberg också en fantastiskt vacker natur som sitt signum. Läget utmed Västkusten gör att många vill flytta till kommunen, och den största utmaningen ligger i att hinna bygga bostäder i samma takt som efterfrågan.
– Det planeras för stora bostadsbyggen framöver och det sysselsätter allt fler lokalt. Våra byggföretag drar även nytta av Göteborgs utveckling. Det är en utmaning att få tag på byggföretag som kan ta på sig uppdrag i närtid. Det visar på god beläggning – men samtidigt en utmaning om vi ska kunna bygga mer och snabbare.

Västkustens kreativa mittpunkt
Varberg har ungefär 62.000 invånare idag. Visionen är att uppnå 80.000 till 2030. Varbergs vision handlar om att utvecklas till Västkustens kreativa mittpunkt. Visionen skapar förutsättningar för tillväxt i hela kommunen och en fantastisk livsmiljö.
Kommunen kan inte på egen hand skapa Västkustens kreativa mittpunkt. Det är människorna, entreprenörerna, eldsjälarna och företagen som gör detta.
– Tillsammans ska vi utveckla Varberg med nytänkande, framåtanda, kunskap och mod. Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar, och det känner jag personligen att vi kan stå för i Varbergs kommun, avslutar Martin Andersson.