Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Full fart på utvecklingen i Lessebo

Lessebo kommun har valt att sikta högt. Målet att bli 10 000 invånare bestämdes 2018 i senaste utvecklingsplanen och fungerar som en gemensam morot i utvecklingsarbetet. För en kommun med 8800 invånare är det ett ambitiöst mål som kommer innebära hårt arbete, och inte minst fler bostäder.

– Vi har en plan på att bygga 650 nya bostäder i kommunen, berättar Christina Nyquist. Hon är kommunchef i Lessebo sedan 2012 och den som leder kommunens utvecklingsarbete. Det är bråda dagar, berättar hon. Arbetet är i full gång för strategierna är beslutade och målen är satta och då är det verkstad som gäller.

Intresse för Lessebo
– Vi ser att det finns intresse för Lessebo kommun idag, säger Christina Nyquist som kan rada upp mängder med exempel. Vi har riv efter bostäder, både hyresrätter, villor och på byggklara tomter. Men det gäller också industrimark. Sen ska vi inte glömma alla besökare, vi är en besökskommun snarare än en brukskommun idag.

Kommunen har fyra större orter (Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv), alla med sin prägel på näringslivet och en variation av produktionsföretag.

Byggklara tomter
För att möta det stora intresset har kommunen tagit fram byggklara tomter i framförallt Hovmantorp och Lessebo. Området Törnrosa i Hovmantorp var först ut av de nya områdena med en färdig exploatering och invigning. Conny Axelsson är chef för kommunens samhällsbyggnadsförvaltning och har ansvar för planer och exploatering av marken.

– Redan innan området är färdigt var 12 av 21 tomter tecknade och förfrågningarna är desto fler, berättar Conny Axelsson. Området Törnrosa i Hovmantorp är perfekt för den som ska pendla till arbetet i till exempel Växjö. Bussen stannar på vägen jämte och tågstationen är en dryg kilometer bort.

Etablering välkomnas
Christina Nyquist berättar att många som bor i Lessebo kommun pendlar till arbete i en annan kommun. En bra livsmiljö nära till natur och till service är anledningar till att man bor i kommunen, och med bra pendlingsmöjligheter går det att arbeta ibland annat Kalmar och Växjö. Men det går bra för företagen i kommunen också.

– Vi arbetar för att ta fram mer industrimark för att kunna möta behovet från företag, nya som gamla berättar Christina Nyquist. Vi har ett bra läge utmed väg 25 och de goda buss och tågförbindelserna gör att man också pendlar in i kommunen. Det finns alltså goda möjligheter för den som vill etablera företag i Lessebo kommun.