Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Full kontroll över IT-miljön

Interlan levererar funktion och tjänster som gör skillnad i IT-användarens vardag. På så vis är företaget dessutom med och skapar långsiktig lönsamhet för sina kunder, oavsett var de finns.

Interlans vd Ola Wallberg poängterar att företagets ambition och mål återges i varje enskild medarbetares engagemang. Han talar om goda konsulter snarare än teknikdrivna individer.
– Även om vi som konsultbolag naturligtvis är mycket teknikinriktade så handlar det alltid om att anpassa tekniken efter verkliga behov. Teknik i sig fyller inget syfte, om den inte kan appliceras på rätt sätt för att göra nytta. Det är vårt främsta uppdrag – att tillgängliggöra och nyttiggöra teknik och därmed effektivisera användarnas arbetsdag, förklarar Ola.

Obegränsat system
En för Interlan unik lösning är USource, ett egenutvecklat och komplett system för effektivt underhåll av IT-miljöer. Enligt Ola Wallberg finns inga begränsningar i hur många användare som kan kopplas till systemet och USource kan även växa i takt med organisationen.
USource ger en central funktionalitet för klient- och serverhantering, installation, uppdatering, inventering, kontroll och underhåll av IT-miljön.
– Vi har byggt systemet baserat på licensmedlemskap där man som kund får tillgång till nödvändiga uppdateringar samt även har en stor möjlighet till att påverka den fortlöpande utvecklingen av funktioner för att på bästa sätt möta det verkliga behovet, informerar Ola.

För komplexa miljöer
USource är troligtvis ett av marknadens mest användarvänliga och effektiva system för heltäckande underhåll av IT-miljöer. Även de mest komplexa miljöer med flera tusentals användare är lämpliga att koppla ihop med USource.
Landsting, kommuner och stora industrier finns bland kunderna, likväl som de mindre bolagen. Kort sagt, USource är synnerligen flexibelt och anpassningsbart efter användarens aktuella behov, utan att innebära begränsningar för framtiden.
Störst direkt lönsamhet finns att hämta i form av samordningsfördelar i miljöer som innefattar från 20 klienter och uppåt. Men det finns även indirekta förtjänster med att kliva in i konceptet genom att kunna inhämta den upparbetade erfarenheten samt att samverka med andra inom licensmedlemmar, vilket är något som Interlan förespråkar.

USource utvecklas kontinuerligt
Många väljer Interlan baserat på flexibiliteten och leveranssäkerheten. Ofta har man som kund blivit bekant med Interlan tack vare företagets goda rykte i branschen. Ola gör en poäng av sin tidigare referens till de goda konsulterna.
– Vi värnar om förmågan att lyssna på och samarbeta med kunden. Det speglar även vår framgång med USource, som från början var ett samverkansprojekt mellan Interlan och ett antal kunder som efterfrågade en mer användarvänlig lösning för att förvalta sina IT-miljöer.
Resultatet av det samarbetet är ett mycket framgångsrikt koncept och system för centraliserad förvaltning av dynamiska IT-miljöer som Interlan nu äger och utvecklar vidare.
– Våra kunder och användare spelar alltid en viktig roll i USource framtid och utveckling. Just nu arbetar vi med en leverans till en kund som har verksamhet i flera länder, det innebär naturligtvis ytterligare krav på en internationellt gångbar produkt, avslöjar Ola Wallberg.