Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Fullt upp i förändringsbenägen bransch

Effektiva, nytänkande lösningar för polis, räddningstjänst och militär är ingen match för bilinredningsspecialisten Karossan i Södertälje. Det är ett mycket innovativt företag som gjort en spännande resa under de senaste 70 åren, från att ha varit ett renodlat snickeri till att idag vara en heltäckande leverantör av unika specialinredningar för de flesta typer av arbetsfordon.

Södertälje hamn är en av Sveriges viktigaste importhamnar för rullande gods, och därmed även länken mellan de stora biltillverkarna och den svenska marknaden. Karossan Invest AB har också en central roll i ekvationen. Företaget levererar nämligen nyckelfärdiga speciallösningar för inredningar, påbyggnader och invändiga funktionsanpassningar för de flesta typer av arbets- och specialbilar, inklusive lätta lastbilar.
– Vi drar nytta av logistiken i och omkring Södertälje. Härifrån tar man sig lätt vidare genom Mälardalen, vi kunde inte haft ett bättre startläge, tycker Anders Johansson, vd på Karossan.

Över 1000 militära specialfordon
Trots de konjunktursvängningar som kännetecknar bilbranschen i stort har Karossan fullt upp.
– Det stämmer att det är en förändringsbenägen bransch, men eftersom vi lyckades knyta flera långvariga kontrakt har vi varit fullt sysselsatta under de senaste tre åren, informerar Anders Johansson.
Sedan samarbetet med Mercedes och Försvarsmakten startade i början av 2000-talet har över 1000 modifierade fordon levererats, bland annat med specialradioinstallationer.
– Vi har nog löst det mesta och sett det mesta, konstaterar Anders, som kom in i branschen via ett bemanningsföretag som han var med och byggde upp i Södertälje.
Karossan blev en viktig kund, Anders lärde känna företaget och medarbetarna och när han blev tillfrågad gällande vd-posten tackade han ja.
– Det var inget svårt beslut. När jag några år senare dessutom fick möjlighet att köpa företaget såg jag alla möjligheter och tog vara på tillfället.

Från energibolag till kommuner
Karossan har en stark hantverkstradition som följt med under alla år. Den finns kvar än idag, även om Anders Johansson såg till att bredda verksamheten i samband med att han tog över.
– Under åren har nya medarbetare med lite olika bakgrunder rekryterats för att stärka teamet. Idag har vi drygt 40 anställda men sysselsätter betydligt fler på konsultbasis och via våra samarbetspartners, upplyser Anders.
Resan har under de senaste åren utvecklats positivt. Mycket tack vare samarbetet med Försvarsmakten som slutkund, men även tack vare andra samarbeten som lyft Karossan till nya höjder.
Kunderna är ofta återförsäljare eller generalagenter på den svenska bilmarknaden. Arbetsfordon till energibolag, fastighetsbolag, järnvägsentreprenörer och kommuner är några exempel på produktanpassningar mot slutkund.

Resan fortsätter
Även om det finns många andra duktiga entreprenörer i Sverige som har modifiering och påbyggnad av fordon som sin nisch så ser Anders positivt på framtiden.
– Vi är några stycken i landet som erbjuder liknande tjänster, men alla har sin egen specialitet. För oss har det blivit mycket inom det militära, och vi är även mycket framstående när det gäller specialanpassning av fordon som används inom Räddningstjänsten samt polisbilar. Jag tror att vi har framtiden för oss tack vare den unika kompetens som finns i bolaget, säger Anders Johansson bestämt.
Karossan har även satsat på kvalitets- och miljöcertifieringar enligt ISO 9001 och 14001, något som kan leda till nya affärer med tanke på att det börjar bli ett krav från allt fler kunder – inte minst inom offentlig verksamhet.
Resan fortsätter nu mot ytterligare 70 år av nytänkande lösningar för tillämpning i krävande miljöer.