Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Furetank symboliserar svenska redares framtidstro

Furetank har anor som sträcker sig tillbaka till 1800-talet och fiskenäringen som då präglade Donsörederierna. I samband med att bunkerverksamheten tog fart på 1950-talet valde man att sadla om, och sedan dess har Furetank varit en av frontfigurerna när man talar om svenska tankrederier.

Sin slogan trogen satsar Furetank inte på att bli störst, men på att leda utvecklingen inom sitt segment enligt visionen ”Not a Giant but a Leader”. Det bevisar man gång på gång i olika satsningar – nu senast i en historiskt stor investering i ny teknik som görs tillsammans med de andra rederierna inom alliansen Gothia Tankers.
Med den samordnande satsningen på sex nya produkttankers, där Furetank äger tre fartyg, Thun Tankers ett och Älvtank två, visar trion att svensk sjöfart är att räkna med. Samtliga sex fartyg ska sysselsättas av Furetank Chartering, så även där håller man sig till beprövad kompetens på hemmaplan.
– I vår bransch är personliga relationer viktiga för att skapa långvariga och hållbara affärer, det präglar branschen för det vi kallar för small tankers generellt. Tillsammans kan vi skapa ännu större konkurrenskraft, säger Lars Höglund, som efter decennier i branschen med ett förflutet från Broströms vet vad han talar om.

Miljardinvestering
Att investera med långsiktighet är något som Furetank, såväl som Älvtank och Thun Tankers, alltid värnat om. Furetank markerade det tydligt redan genom att låta bygga om ett fartyg för dual-fuel för att testa LNG-drift för flera år sedan. Det uppföljdes därefter med en större order vid det kinesiska varvet Avic Dingheng, som ska leverera de nya fartygen i etapper under 2018 – 2019.
Furetanks investering i de tre nya fartygen landar på ungefär en miljard. Det är den största i företagets historia. Leverans beräknas till sommaren med en planerad namngivningsceremoni för ett av fartygen. Sin vana trogen använder Furetank lokala namn och de nya fartygen kommer att heta Fure Vinga, Fure Valö och Fure Ven.
Det är inte bara möjligheten att köra på LNG som gör nybyggena attraktiva ur miljösynpunkt. Fartygen använder generellt mindre energi genom sin smarta konstruktion, där en kombination av ny skrov- och motorteknik ger stora skalfördelar. På så sätt reduceras inte bara utsläppen, utan även transportkostnaderna vilket naturligtvis medför stora konkurrensfördelar.
– Jag tror att de aktörer som vågar satsa på ny teknik för att åstadkomma en lägre miljöpåverkan är de som kommer att vara mest attraktiva i framtiden, säger Lars Höglund.

Djärvt med svensk flagg
Ett annat drag som visar att Furetank satsar på en framtid för svensk sjöfart är att de tre nya fartygen kommer att få svensk flagg med Donsö som hemmahamn. Det är ett djärvt drag med tanke på rådande läge för svenskflaggade fartyg – men för Furetank är det en självklarhet för att visa solidaritet och inte minst omtanke om den svenska redarkompetensen.
– Om alla flaggar ut så har vi snart ingen sjöfart kvar i Sverige. Vi tror att vi nu har en situation där man vill satsa på sjöfarten från politiskt håll och vi vill främja en sådan utveckling. Vi går gärna som föregångare och ska symbolisera svenska redares framtidstro, avslutar Lars Höglund.