Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Fysikutbildning vid forskningsfronten

Närheten mellan världsledande fysikforskning och utbildningen är en verklig styrka vid Uppsala universitet. Studenterna får en direkt kontakt med aktuella frågeställningar och har många möjligheter att specialisera sig inom sina intresseområden. Strängteori, exoplaneter, nya material och fysikens didaktik är bara några av de områden där forskarna vid institutionen för fysik och astronomi utmärker sig vid forskningsfronten.

Genom en sammanslagning av två institutioner 2010 bildades institutionen för fysik och astronomi. Institutionen ansvarar för fysikkurser inom många olika utbildningsprogram och samlar världsledande forskare inom de flesta av fysikens områden, både teoretiskt och experimentellt. Man samarbetar också nära med fysiker vid andra institutioner som forskar om bland annat fysikens tekniska tillämpningar, energi, geofysik, meteorologi, miljö och klimat.
Det starka intresset för fysiken och dess olika områden är något som forskarna delar med de studenter som söker utbildningar i fysik. Studenterna blir tidigt delaktiga i den forskningsstarka miljön. Det kan vara allt från gästföreläsningar till forskningsbaserade projektkurser.

Stark universitetspedagogisk miljö
Fysikutbildningen i Uppsala är också en erkänt stark universitetspedagogisk utvecklingsmiljö. Vid institutionen finns en forskningsavdelning som arbetar med fysikens didaktik på universitetsnivå.
– På många fysikkurser integreras fysikdidaktiska forskningsresultat och metoder i undervisningen. Det bidrar till en lärandemiljö som främjar studenternas lärande. Den nära kopplingen mellan didaktisk forskning och fysikundervisningen är något som vi är stolta över och utvecklar vidare, berättar Staffan Andersson som är docent i fysikens didaktik.
Staffan Andersson och kollegan Lisa Freyhult blev nya studierektorer vid institutionen för ett drygt år sedan. Sedan dess har de fått ta emot flera priser för sina insatser som lärare och pedagogiska ledare.
– Fakulteten för teknik och naturvetenskap i Uppsala, och i synnerhet vår institution, ligger långt fram i den universitetspedagogiska utvecklingen, vilket märks på olika konferenser. Det tycker vi är oerhört spännande.

Många olika fysikutbildningar
För den som vill specialisera sig inom fysik finns det många utbildningsvägar. Kandidatprogrammet i fysik är en bred treårig fysikutbildning där studenter kan fördjupa sig inom kvantfysik, meteorologi och geofysik. Efter kandidatexamen väljer många att fördjupa sig ytterligare på ett masterprogram i fysik eller något annat passande område. Flexibiliteten i utbildningssystemet gör att studenterna delvis kan anpassa sina egna utbildningar. Exempelvis ser vi nu fysiker med specialiseringar i ämnesjournalistik och beräkningsteknik. Även yrkesutbildningar som civil- och högskoleingenjörsprogram är populära utbildningsvägar. Där möjliggör forskningsnärheten många spännande specialiseringar, som exempelvis högskoleingenjörsutbildningen i kärnkraftteknik.
– Det finns behov av fysikkunskaper inom många områden. Kopplingen mellan undervisning och forskning, både inom ämnet och inom ämnesdidaktik, hjälper oss bygga en lärandemiljö för alla, säger Staffan Andersson med eftertryck.