Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

GA Industris produkter berör allas vardag

GA Industri i Smålandsstenar är experter på tunnplåt. Därmed har företaget också en stor inblick i de flesta människors vardag – tunnplåt finns nästan överallt och dagligen kommer vi i kontakt med materialet i hemmet, på arbetsplatsen, i skolan och då vi färdas till och från dessa platser.

Fordonsindustrin, byggnader, mekanisk industri, ventilation och möbelindustri – tunnplåt används flitigt inom många olika segment. Tillverkare inom den här typen av industrier är GA Industris kunder, och slutprodukterna är ofta välkända vardagliga saker som de flesta människor använder.

Vill växa i hela Sverige
Som en del av Gnosjöregionen har Smålandsstenar en lång tradition av att vara framstående inom just tillverkning, och det har GA Industri också stor nytta av.
Många av kunderna finns i södra Sverige.
– Vi brukar säga att ungefär 75 % av våra aktiva kunder finns inom en radie av 20 mil runt Smålandsstenar. Men vi har kunder runt om i hela Sverige. Även exportandelen växer och närmar sig 10 %. Vi satsar vidare med exporten och tror mycket på Finland, där vi precis har startat ett dotterbolag för att komma närmare kunderna där, berättar Fredrik Lidbacken på GA Industri.
Det finns en hel del mindre leverantörer av tunnplåt runt om i Norden och Baltikum, större och mindre grossister, men inte så många stålservicecenter. Fredrik Lidbacken förklarar varför:
– Att hålla stora lager tunnplåt är förknippat med stora uppbundna kapital. För att bli lönsam måste man komma upp i stora volymer och det har vi. Vår verksamhet är gammal, den grundades redan 1955, och vi har med andra ord haft en väldigt lång tid på oss att bygga upp det vi har idag. GA Industri är privatägt och drivs idag av den tredje generationens stålmän.
Få är lika specialiserade på tunnplåt som GA Industri. Tunnplåt som material är robust, hållbart och helt återvinningsbart och detta är de starkaste argumenten för att använda materialet.
– Vi är en komplett materialleverantör av tunnplåt, vi levererar tunnplåt i slittade band eller klippta format. För kunder som vill ha ett personligt alternativ och en leverantör med korta beslutsvägar är vi en bra partner.

Behöver höja kapaciteten
Sveriges tillverkande företag är beroende av snabba leveranser och GA Industri är den heltäckande leverantören av tunnplåt. Idag arbetar ett 60-tal personer på fabriken i Smålandsstenar.
Nyligen färdigställdes ett nytt lager på närmare 3000 kvm. Efterfrågan på tunnplåt ökar och GA Industri måste höja sin kapacitet. En ny klippsträcka, som gör det möjligt att klippa grövre plåt, kommer att installeras under 2019.
– Vi kommer att behöva rekrytera och redan nu letar vi efter talanger som vill vara med och utvecklas tillsammans med oss. Industrin har mycket att erbjuda för den som vill vara med och bygga något från grunden, och som vill ha ett stabilt och tryggt jobb, säger Fredrik Lidbacken, som själv har varit verksam på GA under 20 års tid.