Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Galjaden – fastighetsbolaget som satsar på långsiktighet

Galjaden Fastigheter AB i Stockholm äger och förvaltar fastigheter från Sundsvall i norr till Trelleborg i söder och beståndet har idag en yta på totalt cirka 120.000 kvadratmeter.
– Vi är ett fastighetsbolag med långsiktiga ambitioner i alla projekt vi tar, säger bolagets vd Martin Hansson.

Galjaden Fastigheter söker ständigt möjligheter till expansion och nya utmaningar. Bolaget utför allt från att hitta mark, bygga nytt och ändra detaljplaner till byggnation och förvaltning av fastigheter och lokaler. Och allt sker i nära samarbete med hyresgästerna.
Galjaden Fastigheter bildades 1996 och ingår i Bronsstädet-gruppen.
– Vi köper oftast tomma fastigheter eller s.k. problemfastigheter, som vi bygger ut, bygger om, utvecklar och långsiktigt äger och förvaltar. Vi kan följa med hyresgästen till en ny ort för att hitta nya modeller och förutsättningar som passar både oss och hyresgästen, säger Martin Hansson och fortsätter:
– Vi har fokus på långsiktighet och hållbarhet. En byggnation kanske tar ett år, men själva byggnaden ska hålla i hundra år.

Fastigheter i Baltikum
Utöver fastigheterna i Sverige har Galjaden även förvärvat fastigheter i Baltikum. I dagsläget har bolaget fem fastigheter i den regionen.
– Vi köpte fastigheterna i Baltikum under eurokrisen 2010. Nu siktar vi även in oss på Tallin och har lärt oss en del om den marknaden, berättar Martin Hansson.
Maléne Broman, som är förvaltningschef på Galjaden, menar att flexibilitet och långa kundrelationer är kännetecknande för bolaget.
– Vi är snabba och lyhörda för våra kunders behov. Vi kan tillsammans med hyresgästerna snabbt hitta lösningar till exempel om de ska expandera, flytta till en annan ort eller till en annan plats i närområdet. Det är viktigt att kunna se möjligheter i de olika projekten och satsa på fastigheter som har stor potential, säger hon.

Kommersiella fastigheter
Galjadens bestånd består uteslutande av kommersiella fastigheter inom handel, kontor och lager/industri.
– Vi stänger inga dörrar för att även äga och förvalta bostadsfastigheter, men hittills har det bara handlat om kommersiella fastigheter, säger Martin Hansson.
Galjaden letar i dagsläget efter fler intressanta investeringar och önskar ständigt utöka sin fastighetsportfölj.
– Inför framtiden ska vi fortsätta att bygga långsiktigt och se till att det finns en stor flexibilitet både i organisationen och i våra fastigheter. Vi är måna om att möta hyresgästernas krav, inte bara i år och nästa år utan även om 10 och 15 år, säger Maléne Broman.
Galjaden Fastigheter AB har sin bas på Linnégatan i Stockholm och har i dagsläget åtta anställda.