Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Gällivare Energi efterlyser skogsrester

Gällivare Energi vill kunna erbjuda en helt fossilfri fjärrvärmeleverans och jobbar strategiskt mot detta mål. En stor andel torv byts mot rester från skogsbruket och under de kallaste dagarna på året förlitar man sig på pellets.

Fjärrvärmeproduktionen i Gällivare byggdes från början på användning av torv, en lokal råvara som det finns gott om i området, men för att nå såväl kommunala som nationella miljömål fasas den användningen nu ut.
Torven bedöms olika inom olika styrmedelssystem, exempelvis inom utsläppshandeln bedöms den som fossil men inom elcertifikatsystemet som förnyelsebar. Klimatmålen samt hur torven definieras avgör och därmed är målet för Gällivare Energi nu att fasa ut torven från sin bränslemix.
Andelen torv är emellertid betydande idag och utmaningen är då att styra om till träråvaror då det innebär bland annat en annan logistik, bränslehantering med terminalytor vilket inte är förberett från start.
– Ambitionen är givetvis att även få bort den allra sista resten av fossilt bränsle framöver, säger Theresa Savonen, vd Gällivare Energi.

Eftertraktade skogsrester
Fjärrvärme är en lokal företeelse och kräver tillgång till lokala bränslen för att vara lönsam och miljömässigt försvarbar. Gällivare Energi utvecklar nu lokala samverkansprojekt för att ta hand om så mycket skogsrester från regionen som möjligt.
– Lokala skogsägare har tidigare transporterat sina rester till kusten där de skickats vidare till andra marknader. Vi söker fånga upp allt spill inom skogsbruket för att trygga vår fjärrvärmeproduktion, det vinner även de lokala skogsägarna på eftersom de slipper långa transporter, menar Theresa Savonen.
Att utöka och fördjupa samarbeten med lokala skogsägare är en av energibolagets viktigaste uppgifter framöver.

Med i samhällsomvandlingen
En stor utmaning för hela Gällivare är den stundande samhällsomvandlingen i Malmberget. Gruvnäringens utveckling gynnar samhället med fler arbetstillfällen och utökade skatteintäkter som bygger välfärden. Dessutom är malmen en oerhört viktig basnäring och exportprodukt för hela Sverige. När gruvan breder ut sig under Malmberget måste samhället flytta, och den processen har pågått under en lång tid.
– Samhällsomvandlingen berör ungefär 20 procent av vår totala fjärrvärmeleverans, och det är en stor utmaning för oss eftersom vi måste bygga nya nät för att kunna leverera till de områden som byggs upp för att ersätta Malmberget. Vi har redan påbörjat en utbyggnad i det nya bostadsområdet Repisvaara och vi är lyhörda inför kommande projekt, säger Theresa Savonen.
Gällivare Energi har inget eget elnät men har elproduktion vid sidan av fjärrvärmen. Den förväntas inte påverkas lika mycket av samhällsomvandlingen men kan delvis komma att påverkas på sikt beroende på hur utvecklingen av det nya fjärrvärmenätet blir.