Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Garo är aktiva i den svenska energiomställningen

Gnosjöbaserade Garo är ett innovativt och teknikorienterat företag som bidrar till ett mer hållbart samhälle med framtidssäkra lösningar. Garo utvecklar bland annat laddteknik för elbilar och är samtidigt drivande i utvecklingen av ny teknik som kan få fler att välja solenergi.

Egentligen kan listan göras ganska lång beträffande Garos förehavanden. Det är inte första gången som Garo visar upp banbrytande teknik – företaget har en lång historik som innovatör hemma i bruksorten Gnosjö. Idag är Garo ett expansivt företag som är vida känt internationellt för sina nytänkande lösningar inom i huvudsak el- och kraftöverföring.
Publika laddstationer för elbilar, hemmaladdare för desamma samt eluttag för camping- och båtplatser, liksom fullutrustade mätarskåp och kapslingar, är bara en handfull exempel. Den gemensamma nämnaren för alla innovationer, all ny teknik och alla lösningar som Garo utvecklar är hållbarhet. Därför lägger man extra mycket kraft just nu på att utveckla laddlösningar för elbilar samt mer kostnadseffektiva solenergisystem.

Pionjär inom laddteknik
Sveriges laddinfrastruktur är under utveckling. Eftersom elbilarna blir allt fler behövs en heltäckande infrastruktur som i sig också underlättar för valet av eldrift framför andra alternativ. Garo har utvecklat laddteknik för elfordon under mer än tio år och är därmed en av pionjärerna på området.
– Bakgrunden till att vi började med laddteknik är att Garo sedan lång tid tillbaka är marknadsledande inom utvecklingen av motorvärmare. Den elektronik och styrning som krävs för dessa applikationer, och som är anpassad efter vårt nordiska klimat, är snarlik den som används för att utveckla laddstationer för elbilar, förklarar vd Carl-Johan Dalin.
När nu marknaden är redo för en explosionsartad utveckling kopplat till laddteknik ligger Garo redan steget före. Den första laddstolpen introducerades 2008. Tekniken har förfinats sedan dess och idag talar man om tre olika typer av laddare: publika laddstationer, hemmaladdare och så kallade snabbladdare.
– Vi är aktiva inom alla tre segmenten. Vår marknadsledande position medför att vi har en god förmåga att förutse kundens behov, vid sidan av det tekniska. Vi vet vilka krav användarna har och vilka funktioner de värdesätter, säger försäljningsdirektör Patrik Andersson.

Partner i energiomställning
Produktutveckling har alltid varit grundläggande i Garos verksamhet. År 2008 fanns nästan inga elbilar alls, men Garo kunde förutse marknadens utveckling redan då. Ytterligare ett steg i utvecklingen av framtidens laddinfrastruktur, som nu är under uppbyggnad, är att Garo redan för flera år sedan kunde erbjuda uppkopplade lösningar för betalning och service. Nu är detta mer eller mindre norm.
Nästa stora steg går i solens tecken. Här erbjuder Garo kompletta system för kunder som vill producera egen förnybar el, exempelvis för att tanka sin elbil. I dagsläget finns paketlösningar med paneler och växelriktare med effekter från 2 kWh upp till 30 kWh. Garo kan även hjälpa till med försäljning och installationer som är större än paketlösningarna.
Både företag och privatpersoner kan få statliga bidrag för att satsa på såväl laddstationer som solenergi. Tanken är att påskynda omställningen och här kan Garo vara en partner i en omställningsprocess som berör hela samhället.