Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Gävle Hamn rustar för enorm kapacitetshöjning

Gävle Hamns åtta terminaler hanterar enorma mängder gods varje dag, hela veckan och året om. Sammantaget rör det sig om över sex miljoner ton gods som passerar hamnen årligen. Det kan därför lätt konstateras att hamnen har en avgörande roll i utvecklingen av Mellansveriges konkurrenskraft.

Som nav för export och import på Ostkusten utgör Gävle Hamn en oerhört viktig samarbetspartner för många företag över hela mellersta Sverige. Den industritäta regionen har många tillverkande företag som är i stort behov av att få sina insatsvaror i tid för att producera effektivt, och samtidigt finns flertalet exporterande basindustrier samlade i regionen.

Bråda tider för utbyggnad
Trä, stål och petroleumprodukter är de största produkttyperna som hanteras i Gävle Hamn. Då kapacitetstaket i hamnen nästan är nått råder bråda tider för att bygga ut och förstärka befintliga terminaler. Ambitionen är att hamnen fullt utbyggd enligt nuvarande plan och beslut ska ha en kapacitet som är minst dubbelt så stor som den nuvarande.
I samband med att Trafikverket bygger ut dubbla elektrifierade järnvägsspår till hamndelen Fredriksskans kan Gävle Hamn ta ett stort kliv in i framtiden. Byggnationen av en helt ny containerterminal har påbörjats och beräknas kunna tas i drift redan 2019. De nya järnvägsspåren beräknas stå klara 2021.
– Gävle Hamn har redan investerat över en miljard kronor under de senaste åren och under kommande år planeras ytterligare investeringar om minst en halv miljard. När den nya containerterminalen finns på plats så har vi en möjlighet att mer än fördubbla vår kapacitet jämfört med nuvarande, upplyser hamnbolagets vd Fredrik Svanbom.
Det är rimligt att anta att industrin i regionen ger ifrån sig glädjetjut, detta är trots allt en av Gävle Hamns största investeringar genom tiderna. Den är inte minst avgörande för att industrin i mellersta Sverige ska vara fortsatt konkurrenskraftig på en global marknad där kraven på god logistik och korta ledtider är allt.

Framtidens gröna alternativ
Med sitt strategiska läge strax norr om Storstockholmsområdet och i direkt anslutning till Sveriges största industriregioner är Gävle Hamn en naturlig knutpunkt för hela Ostkusten. Förutom kapacitetsfördubbling görs nu även investeringar för att hamnen ska bli en grönare och säkrare hamn. Elektrifieringen av järnvägsspåren är ett bra exempel på det, men det görs mycket mer som talar för Gävle Hamn som framtidens gröna alternativ.
Containergods kan fraktas både över havet och på räls, det är utan tvekan en kombination som är svårslagen ur miljösynpunkt. Kapacitetsökningen i Gävle Hamn ger därför goda förutsättningar för tillväxt samtidigt som man slår ett slag för miljön.
Att frakta mer gods på sjön är generellt ett steg i rätt riktning för klimatet eftersom det är ett miljömässigt bättre alternativ med större kapacitet till förfogande. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att klimatsmarta transporter handlar om att välja lösningar som kombinerar olika transportslag på bästa sätt. Elektrifieringen av järnvägsspåren mellan terminalen och hamnen innebär främst en kapacitetsökning, men det kommer också att vara miljömässigt bättre eftersom man slipper växla om till dieseldrivna lok.
– Marknaden för containertrafik kommer med största sannolikhet att öka eftersom det är den enda hållbara lösningen för gods som ska fraktas allt längre bort. Vi står väl förberedda för en sådan utveckling nu och ser mycket ljust på framtiden, konstaterar Fredrik Svanbom.