Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Gävle Hamn växer i snabb takt

Gävle Hamn är det självklara valet för import och export på ostkusten. Nu expanderar hamnen för att kunna ta emot större fartyg. Hamnområdet kommer att växa med över 300.000 kvadratmeter och stora investeringar görs också i nya magasin, järnväg och andra anläggningar för godshantering.

Gävle Hamn ska bli en grönare och säkrare hamn. Det är det övergripande målet för hamnens utveckling. Målsättningen är en fördubbling av omsättningen mellan 2013 och 2018. Genom att ha rätt infrastruktur, kundfokuserad personal, effektiv hantering, bra öppettider och ligga i teknisk framkant ska Gävle Hamn uppfattas som Sveriges bästa hamn.
Den nymuddrade farleden in till Gävle ger möjlighet att ta emot fartyg upp till 42 m bredd.
– Farleden kommer att gå från 10 meters djupgående till 12,2 meter, vilket innebär att vi kan ta in betydligt större fartyg. Dessutom slipper vi restriktioner för mörker, dimma och vissa vindförhållanden, berättar Håkan Bergström, marknads- och försäljningschef på Gävle Hamn.
Utöver muddringen av farleden byggs också nya terminaler och magasin för att kunna ta emot de stora fartygen. Muddringen beräknas vara besiktigad och godkänd i juni.

Ny naturgasterminal
Det norska företaget Skangass ska bygga en naturgasterminal för 600 miljoner kronor i hamnen. Flytande naturgas, så kallad LNG (Liquified Natural Gas), är både billigare och mer miljövänligt.
– Med den nya naturgasterminalen kan vi förse stålverk och industrier i regionen med miljövänlig energi, säger Håkan Bergström.
Med sitt strategiska läge strax norr om Stor-Stockholmsområdet och i direkt anslutning till Sveriges hetaste industriregioner är Gävle Hamn en naturlig knutpunkt. Ett bra exempel är importen av flygbränsle till Arlanda. Från Gävle Hamn går det vidare med daglig järnvägspendel, en lösning som belönats med miljöpris.

Åtta terminaler
Gävle Hamn har åtta terminaler som tillsammans hanterar de flesta förekommande godsslag. Hamnen är ostkustens största containerhamn och nummer tre i landet.
Förutom den skandinaviska marknaden är Ryssland i högsta grad intressant som marknad för Gävle Hamn.
– Ingen annan hamn i vår storlek investerar så mycket som vi gör. De senaste åren har vi investerat i en miljard kronor och de närmaste tre åren ska vi investera i ytterligare en miljard. Vår vision är att vi ska bli Sveriges bästa hamn, säger Håkan Bergström.