Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Gävle kommun föregångare med skadeförebyggande arbete

Allt fler svenska kommuner väljer att lägga sina försäkringar i offentliga och ofta samägda bolag. Genom att etablera gemensamma försäkringsbolag tillsammans med andra kommuner har man lyckats pressa premierna – och få ner antalet skador. Gävle kommun är en av föregångarna på området.

Idag är drygt hundratalet av alla Sveriges kommuner med i någon form av offentligt samarbete kring sina försäkringar. Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) i Gävle var tillsammans med Stockholms respektive Göteborgs stads egna bolag det första att erbjuda ett heltäckande försäkringsutbud för kommuner, med Gävle och Sundsvalls kommuner som pionjärer.
Modellen blev så framgångsrik att fler kommuner ville ansluta sig till samarbetet, och under åren har SKFAB därför utökats för att representera nio svenska samt en norsk kommun med ett gemensamt försäkringsåtagande. Utöver Gävle och Sundsvall finns numera även Kiruna, Piteå, Uppsala, Trondheim, Trollhättan, Helsingborg, Örnsköldsvik och Umeå med i samarbetet.
Att fler kommuner kommer att anslutas är högst troligt, men vd:n Björn Ryd är samtidigt noga med att poängtera att det inte handlar om att ansluta så många som möjligt för att bli en större organisation utan snarare om att ansluta kommuner som tillsammans med befintliga ägare kan vidareutveckla och stärka det utbud och den kunskap som redan finns i bolaget.
– Vi är naturligtvis intresserade av att hjälpa fler kommuner att uppnå sina mål gällande riskhantering och rätt försäkring till rätt pris. Vi riktar oss till kommuner som har ett aktivt rikshanteringsarbete och som ständigt eftersträvar att minimera sina skador, förklarar Björn Ryd.

Överskott tillbaka till ägarna
Färre skador är förenat med lägre premier. Så har det alltid fungerat inom försäkringsbranschen, där större exponering för risk innebär en högre premie för att täcka upp skadekostnader. SKFAB är inget undantag, men det som framförallt skiljer det kommungemensamma försäkringsbolaget från kommersiella konkurrenter är att eventuellt överskott går tillbaka till ägarna.
– De kommuner som har mindre skador ska gynnas för sitt skadeförebyggande arbete. Det ska med andra ord löna sig att ha låga skadekostnader, vi uppmuntrar det genom att ge en bonus till de kommuner som visar bäst resultat inom området. Vår modell har bidragit till att spara in mycket stora summor för våra ägarkommuner och det gläder vi oss åt tillsammans, fortsätter Björn Ryd, som själv är väl bevandrad inom försäkringsbranschen med ett långt förflutet från Skandia.

Inte bara kronor och ören
Allt handlar dock inte om kronor och ören. Tack vare den kunskap om skadeförebyggande arbete som samlats inom SKFAB kan företaget också bidra med värdefull rådgivning som förstärker och förbättrar skadearbetet i de enskilda kommunerna. Sedan några år tillbaka går det att söka medlemskap i SKFAB, och bland intressenterna är det oftast inte enbart låga premier som styr.
– Om det är enbart låga premier som eftersträvas så är vi nog inte rätt samarbetspartner, konstaterar Björn Ryd. Om man däremot är intresserad av att tillsammans med övriga delägare i bolaget arbeta skadeförebyggande för att uppnå låg skadefrekvens och därmed pengar till kommunkassan – då är SKFAB alternativet. Vi ser fram emot nya samarbeten med kommuner som liksom Gävle ser att det lönar sig att arbeta förebyggande för att hämma uppkomsten av skador på sikt.